Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

21 mar 2023 klocka 09.00 - 15.30

Välkommen till antidopningsutbildning i 100% Ren Hårdträning

person med huva

Metoden 100% Ren Hårdträning syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar.

Metoden 100% Ren Hårdträning syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. På hemsidan #renhårdträning (renhardtraning.com)  Länk till annan webbplats.kan du läsa mer om metoden.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som är ägare av gym, gympersonal, instruktörer, personliga tränare samt personal vid polismyndighet, region, kommun, åklagarmyndighet och skola.

Om kursledaren
Jonas Karlsson är i grunden sportjournalist och har i över 20 år arbetat som programledare och reporter på olika tv-kanaler. Sedan många år är han även mycket engagerad i antidopningsfrågan. Jonas är idag en av landets mest anlitade föreläsare inom antidopning. Sedan 2016 arbetar han som konsult åt PRODIS (Prevention av dopning i Sverige) som står bakom metoden 100% Ren Hårdträning.

Arrangör
Utbildningen anordnas av PRODIS Småland, som är ett samarbete i antidopingsarbetet mellan Länsstyrelserna Kronoberg, Kalmar län och Jönköpings län. Utbildningen en av de förebyggande insatser som görs i samarbete mellan Smålandslänen.

08:45 Incheckning

09:00 Hej & Välkomna! – Introduktion ”100 % Ren hårdträning”.

09:15 Anabola androgena steroider – Vad är AAS? Tecken, symptom, medicinska och sociala konsekvenser (Föreläsare: Jonas Karlsson)

10:30 Paus

10:45 Kosttillskott – orimliga förväntningar förenat med risk eller rimliga förväntningar helt utan risk? (Föreläsare: Jonas Karlsson)

12:00 Lunchpaus

13:00 Idrottens antidopningsarbete – Vilka dopningsregler gäller inom idrotten och hur arbetar idrotten med antidopning? (Föreläsare: Anna-Lena Aronsson, verksamhetschef, RF-SISU, Småland)

13:45 Paus

13:50 Polisens Antidopningsarbete – Hur arbetar Polisen och vilka befogenheter finns? (Föreläsare Hans Mellberg, Områdespolis, Västernorrland)

14:35 Paus

14:50 Kommunicera antidopning – intern och extern kommunikation på
gymmen (Föreläsare Jonas Karlsson)

15:20 Kunskapstest och avslutning – Diplom erhålles vid fullständig närvaro samt godkänt kunskapstest.

Utbildning i metoden 100 % Ren Hårdträning

Bakgrund

Initiativet till 100% Ren Hårdträning kom från gymmen själva. Mot bakgrund av ett växande problem med olika dopningspreparat på träningsanläggningar konstaterades en brist i att det inte fanns något organiserat preventivt arbete mot dopning. Resultatet blev bland annat arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning, som utvecklades år 2007 av STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem) med hjälp av projektbidrag från Folkhälsomyndigheten. Metoden bygger på utbildning av gympersonal, samt samverkan med andra gym, polis och samordnare på olika nivåer.

Syfte
Metoden syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar.

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs.

Lärandemål
Efter genomgången utbildning ska deltagaren kunna:
• Beskriva hur arbetsmetoden 100 % Ren Hårdträning fungerar
• Redogöra för aktuell lagstiftning gällande anabola androgena steroider (AAS) samt hur den tillämpas
• Förklara hur kroppen kan påverkas av AAS
• Förklara vad ett kosttillskott är och hur det kan påverka kroppen
• Känna till vilka grupper i samhället som i störst utsträckning använder sig av AAS samt av vilken anledning de gör det
• Beskriva regelverk och styrning av idrottens antidopningarbete
• Förklara skillnader och likheter mellan samhällsdopning och idrottsdopning

Innehåll
Under utbildningen behandlas bland annat följande innehåll:

• Arbetsmetoden Bakgrund, utbildning av nyckelpersoner, diplomering av träningsanläggningar samt utvecklingen av ett aktivt samarbete.

• Anabola steroider Doping som samhällsproblem, riskgrupper, användandet och dess faser, kroppens påverkan.

• Idrottens antidopingarbete Regelverk och styrning, mål med arbetet, statistik kring användandet, ledare, instruktörers, funktionärers samt utövares ansvar.

• Kosttillskott Definitioner av kosttillskott, användning av kosttillskott och dess påverkan på kroppen; försäljning av kosttillskott samt problemen med vissa kosttillskott.

• Polisens antidopingarbete Lagstiftning, Polisens arbete med antidoping, den enskildes möjligheter och ansvar.

Intyg
För att deltagaren ska få ett intyg/diplom, krävs närvaro, aktivt deltagande under hela utbildningen samt ett godkänt resultat på det avslutande provet.

Upplägg och omfattning
Utbildningen bygger på att deltagaren är närvarande och aktiv under utbildningens samtliga delar. Föreläsningar varvas med diskussioner och till viss del övningar. Utbildningen är uppdelad i block som genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan med andra.

Var:
Digitalt via Zoom
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
17 mar 2023

Anmäl dig

Anmälan sker till Jonas Karlsson på mejladress antidopning@karlsson.media senast fredagen den 17 mars.

Om du skulle få förhinder behöver du avboka din plats eller överlåta den till en kollega.

Kontakt