Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

03 maj 2023 klocka 08.30 - 11.30

Nätverksträff: Jämställdhetsuppdrag i förskola och skola

jämställdhetssymbol med bok

Arbetet med jämställdhet i förskola och skola styrs av skollag, läroplansmål och kursplan. Uppdraget är tydligt men vad innebär det för det praktiska arbetet med att göra verkstad av mål? Hur kan ett arbete se ut i vardagen? Tillsammans med barn och unga? I ett arbetslag? Med bemötande? Val av metoder? Välkommen på nätverksträff!

Program

8.30-9.00 test av ljud och bild

9.00-9.10 Välkommen och check in Länsstyrelsen Kalmar och Blekinge

9.10-10.10 Lilla genushäftet 3.0; Om genus och skolans jämställdhetmål

Maria Hedlin, Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap. Linnèuniversitetet, Kalmar/Växjö

paus

10.30-11.15 Jämställdhetsintegrering i förskola – vad innebär det i praktiken?

Ann-Sofie Bengtsson förskolelärare, Kalmar kommun

11.15-11.30 Avslut och nästa träff Länsstyrelsen Kalmar och Blekinge

Målgrupp

Nätverket riktar sig brett till skolpersonal i både förskola och skola, studenter vid förskolelärar-, och lärarutbildning samt samordnare barn och unga.

Samverkan

Sedan 2018 samordnar Länsstyrelsen i Kalmar ett nätverk med fokus på Jämställdhetsuppdrag i förskola och skola. Nätverket är en plattform för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling när det gäller att arbeta praktiskt med jämsätlldhetsintegrering i förskola och skola och erbjuder digitala träffar tre år per år Nätverket har 0-19 perspektiv. Sedan 2021 är nätverken en samverkan mellan Länsstyrelsen i Blekinge och Kalmar län. Innehållet styrs utifrån behov från förskolor och skolor samt utifrån ny forskning inom området. Nätverket är en del i arbetet med jämställdhetsintegrering som ramas in av gemensamma jämställdhetsstrategier på regional nivå.

Mål

Insatsen bidrar till att nå uppsatta och regionala jämställdhetsmål samt mål för Agenda 2030


symboler för jämställdhet
mål globala målen
Var:
Digitalt via skype, Länk skickas ut till anmälda deltagare
Kostnad:
kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
27 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 189 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 27 april klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt