28 feb 2023 klocka 08.30 - 14.00

Nätverksträff: Jämställdhetsuppdrag i förskola och skola - Hedersvåld och förtryck

jämställdhetssymbol med bok

Att identifiera hedersvåld och förtryck i förskola och skola - hur gör vi? Under denna förmiddag tittar vi på vad heder kan innebära i ett skolsammanhang och vilka konsekvenser det får för flickor och pojkars skolgång ur ett normkritiskt perspektiv. Vi lyfter exempel på förebyggande och reaktivt arbete genom att bland annat titta på värdegrundsarbetet. Vad är förskola och skolas möjligheter och skyldigheter? Välkommen till nätverksträff!

Program

8.30-9.00 test av ljud och bild

9.00-9.10 Välkommen och check in Länsstyrelsen Kalmar och Blekinge

9.10- 11.30 Om arbetet mot heder i skolan Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen Östergötland

11.30- 12.00

Ett praktiskt exempel från förskoleverksamhet, Malmö kommun

12.00-13.00 lunch

13.00-13.45 Ett praktiskt exempel från högstadieverksamhet, Angered kommun

13.45- 14.00 Avslut och nästa träff Länsstyrelsen Kalmar och Blekinge

(Paus lägger vi in i programpunkter, programmet uppdateras efterhand)

Målgrupp

Nätverket riktar sig brett till skolpersonal i både förskola och skola, studenter vid förskolelärar-, och lärarutbildning samt samordnare barn och unga.

Samverkan

Sedan 2018 samordnar Länsstyrelsen i Kalmar ett nätverk med fokus på Jämställdhetsuppdrag i förskola och skola. Nätverket är en plattform för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling när det gäller att arbeta praktiskt med jämsätlldhetsintegrering i förskola och skola och erbjuder digitala träffar tre år per år Nätverket har 0-19 perspektiv. Sedan 2021 är nätverken en samverkan mellan Länsstyrelsen i Blekinge och Kalmar län. Innehållet styrs utifrån behov från förskolor och skolor samt utifrån ny forskning inom området. Nätverket är en del i arbetet med jämställdhetsintegrering som ramas in av gemensamma jämställdhetsstrategier på regional nivå.

Mål

Insatsen bidrar till att nå uppsatta och regionala jämställdhetsmål samt mål för Agenda 2030


symboler för jämställdhet
mål globala målen
Var:
Digitalt via skype
Kostnad:
kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
22 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 172 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 23 februari klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt