Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

30 sep 2022 klocka 08.30 - 09.00

Forum social hållbarhet:
Utsatta bostadsområden och brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Upplyst gångväg i mörker

Forum social hållbarhet är digitala kunskapshöjande inslag i samverkan mellan Länsstyrelsen Kalmar län, Länsstyrelsen Kronoberg och Linnéuniversitetet. Temat vid detta tillfälle är brottsförebyggande arbete.

När? Fredag den 30 september klockan 08.30–09.00

Vad? Livesänd dialog på temat ”Utsatta bostadsområden och brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete”

Hur? Klicka här för att ansluta till mötet i Zoom
Länk till annan webbplats.
Meeting ID: 631 4126 8447
Passcode: 574383

Mer om innehållet:

Brott och trygghet diskuteras flitigt. Ofta knyts frågorna ihop med utsatta bostadsområden. I projektet Att överskrida gränser har forskare tittat närmare på olika samverkansorgan och operativt inriktade grupper i deras arbete med att tackla problematiken.

I projektet har forskare följt det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i fyra utsatta områden i Sverige. De har bland annat undersökt vilket stöd kommunerna uppfattar sig ha av nationella policys och rådgivning och vad som i övrigt kännetecknar sätten att gå från problem till åtgärd.

En av forskarna i projektet är Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Vid detta tillfälle får du höra Torbjörn berätta om projektet i en livesänd dialog med Peter Vittnavall, samordnare brottsförebyggande arbete på Länsstyrelsen Kronobergs län och Melker Labory, brottsförebyggande samordnare på Kalmar kommun.

Du är varmt välkommen att delta i dialogen med eventuella frågor och funderingar.

Globala målen

Insatsen bidrar till att uppfylla delmål 10 (minskad ojämlikhet) och 16 (fredliga och inkluderande samhällen) i de Globala målen för hållbar utveckling samt delmål 1, 5 och 6 i den regionala jämställdhetsstrategin Ett jämställt Kalmar län.

Var:
Digitalt. Länk till zoom-mötet för deltagande finns ovan.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt