17 nov 2022 klocka 09.30 - 15.00

Rådslag livsmedelsstrategin - tema livsmedelsförsörjning och krisberedskap

Hamlade träd

Hur är vi i Kalmar län rustade för att möta kriser som påverkar livsmedels-försörjningen? Årets Rådslag för det regionala livsmedelsstrategiarbetet fokuserar på två aktuella och viktiga ämnen: Livsmedelsförsörjning och Krisberedskap. Lyssna till föreläsningar och bidra i gruppdiskussioner om hur vi arbetar vidare inom dessa frågor i Kalmar län.

Syftet med Rådslaget är att rapportera det pågående arbetet inom det regionala livsmedels-strategiarbetet för Kalmar län samt att ha dialog inför det framtida arbetet. Jenny Asplund från Macklean inleder utifrån rapporten Livsmedelsförsörjning och krisberedskap. Vi får även höra om det pågående arbetet som Jordbruksverket och Livsmedelsverket driver kring livsmedelsberedskap.


Aktörer från hela livsmedelskedjan; producenter, förädlingsföretag, grossister, handeln, restauranger, offentliga kök samt andra aktörer med intresse för länets livsmedelsförsörjning är varmt välkomna till Rådslaget 2022.

Program

09.00 Kaffe/te står serverat
09.30 Välkomna, introduktion
Karin Helmersson, Ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar län.
09.45 Vad har hänt inom livsmedelsstrategiarbetet senaste året?
Carolina Gunnarsson, Region Kalmar län. Karl Nordström, Länsstyrelsen Kalmar län. Rose-Marie Winquist, LRF Sydost. Håkan Muhr, Livsmedelsutveckling Sydost.
10.15 Paus
10.30 Stärkt krisberedskap i den svenska livsmedelskedjan
Jenny Asplund, Macklean.
11.15 Livsmedelsförsörjning och beredskap – pågående arbete
Gustav Helmers, beredskapshandläggare Jordbruksverket. Per Gustavsson, beredskapshandläggare, Livsmedelsverket.
12.00 Lunch
13.00 Introduktion gruppdiskussioner Livsmedelsförsörjning och krisberedskap
Patrik Itzel, beredskap och säkerhetssamordnare Lessebo kommun.
13.15 Gruppdiskussioner
14.15 Återsamling – sammanfattning gruppdiskussioner
15.00 Slut

Anmälan: utvecklingsenheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Detta är en aktivitet inom det regionala livsmedelsstrategiarbetet där Länsstyrelsen, LRF Sydost och Region Kalmar län är huvudmän.

Logotyperna för LRF Sydost, Region Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län
Var:
Forum, Södra Långgatan 15-17, Oskarshamn
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
04 nov 2022

Kontakt