Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

21 sep 2022 klocka 13.15 - 15.00

Jämlikhet på jobbet

Foto: Pexels

Länsstyrelsen och Kommunförbundet Kalmar län uppmärksammar Pride 2022 med en inspirerande och interaktiv föreläsning på temat inkluderande organisation; Normer, jargong och vikten av civilkurage.

På programmet:

Föreläser gör nationellt uppmärksammade jämlikhetsstiftelsen MakeEqual som presenterar konkreta expempel för en inkluderande arbetsplats. MakeEqual presenterar verktyget Respekttrappan som utgår från perspektvet "in - inne-ut". Hur går vi från perspektivträngsel till perspektivumgänge utan att tappa värdefulla sakfrågor? Hur skapar vi en helhet inom diskriminering, jämställdhet och jämlikhetsområdet? Hur går vi från policynivå till "faktiskt görande" som ger effekt på individnivå, gruppnivå och strukturnivå? Föreläsare är jämlikhetsstiftelsen MakeEqual.

"Med målet att alla ska kunna nå sin fulla potential i en organisation ger Make Equal handfast kunskap och praktiska tips om hur det går att jobba mer jämlikt och inkluderande. Utifrån Make Equals modell In-Inne-Ut går vi igenom nyttiga framgångsfaktorer och fallgropar att känna till. Vi får kunskap om omedvetna fördomar, normers påverkan på organisationskulturen samt verktyg för ökat civilkurage. Teori blandas med interaktivitet via Mentimeter och smågrupper. Ledord är lösningsfokuserat och konkret där alla ska kunna ta med sig nyttig kunskap för att kunna göra positiv skillnad i sin vardag"

Tid:

Klockan 13.15–15.00

Plats:

Digitalt via TEAMS, anmälda deltagare får länk i förväg

Målgrupp:

Region, förbund, kommun, myndighet: HR-anställda, chefer, förtroendevalda, tjänstepersoner med ansvar för frågorna, företag, företag inom satsningen på ett jämställt näringsliv Kalmar län, organisationer anslutna till Ett jämställt Kalmar län

logga Kommunförbundet Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län
VAR:
Digitalt via TEAMS. Anmälda deltagare får länk utskickad via mejl
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 september klockan 23.50.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt