Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

08 sep 2022 klocka 18.00 - 20.00

Natura 2000-områden för fåglar

silvertärna som flyger mot en blå himmel

Länsstyrelsen bjuder in till informations- och dialogmöten om förslagen till nya Natura 2000-områden för fåglar. (Detta är mötestillfälle 4 av 4.)

Regeringen har beslutat ge länsstyrelserna två månaders förlängd tid för uppdraget att bedöma våra kustområdens betydelse för bevarande av fåglar samt att föreslå nya Natura 2000-områden.

Länsstyrelsen Kalmar län kan därför bjuda in alla berörda och intresserade till möten vid fyra olika tillfällen och platser.

Information om hur förslaget till nya Natura 2000-områden har kommit till blir en inledande punkt. Men även en diskussion kring vad ett eventuellt utpekande i praktiken kan innebära.

Det viktigaste är att lyfta de frågor och invändningar som har framkommit. Det kommer bli en utmaning att hinna besvara alla frågor under mötena, men ambitionen är att dessa frågor ska kunna diskuteras - även före och efter mötena.

Ytterligare information finns på Länsstyrelsens webbplats:
Nya Natura 2000-områden för fåglar | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Var:
Folkets hus, Lindsdal, Kalmar kommun
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
06 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Naturskyddsenheten Natura 2000

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)