12 sep 2022 klocka 11.00 - 12.00

Informationsträff inför En vecka fri från våld i Kalmar län

Krossad flaska

Vill du och din verksamhet engagera er för Ett Kalmar län fritt från våld? Länsstyrelsen bjuder in till ett andra informationstillfälle för dig som planerar aktiviteter inför En vecka fri från våld och vill veta mer om hur veckan uppmärksammas i Kalmar län.

Hur uppmärksammas En vecka fri från våld 2022 i Kalmar län ?

Bakgrund

En första inspirations- och informationsträff hölls i maj. Då lyftes erfarenheter och exempel från En vecka fri från våld i Kalmar län 2021. Vid detta mötet blickar vi framåt och har fokus på de aktiviteter som är på gång och planeras runtom i länet inför årets vecka.

Länsstyrelsen kommer för andra året i rad ta fram digitalt material med logotypen "Ett Kalmar län fritt från våld" . Vid mötet kommer du få information om materialet och hur din verksamhet kan använda det för att engagera er och bidra i arbetet för Ett Kalmar län fritt från våld.

Det kommer också finnas utrymme för att ställa frågor och möjlighet att berätta om de aktiviteter som du och din verksamhet planerar att genomföra i samband med En vecka fri från våld i slutet av november (v.47). 

Målgrupp

Representanter för kommuner, regionen, myndigheter och civilsamhällesorganisationer i Kalmar län. Du behöver inte ha varit med vid det första tillfället för att anmäla dig.

Om En vecka fri från våld

Syftet med En vecka fri från våld är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga. En vecka fri från våld 2022 infaller vecka 47. Nationellt leds initiativet av Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner. I Kalmar län samlas aktiviteter och initiativ som sker runtom i länet under visionen om Ett Kalmar län fritt från våld, som samordnas av Länsstyrelsen Kalmar län.

Var:
Digitalt. Länk skickas ut någon dag innan mötet.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
08 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 september.

Kontakt