12 aug 2022 klocka 10.00 - 13.30

Landskapet berättar

Kvinna rör vid ett träd.

Kan vi förstå hur människor brukat marken genom att studera dagens landskap? Följ med på en vandring längs uråldriga vägar i Hönstorps utmarker.

Under 17 år har vi restaurerat naturbetesmarker i det öländska Mittlandet. I sommar kan du följa vårt arbete med att återskapa markerna till det de en gång var. Kom med på vandring där vi tittar på hur vi kan läsa landskapets historia och samspelet mellan betesdjur, växter och insekter.

Vi vandrar i cirka 3,5 timmar i Mittlandets hässlen, något ojämnt underlag, någon mur att klättra över. Kläder efter väder, bekväma skor. Ta med sittunderlag och fika.


FÖRANMÄLAN: Anmälan till caroline@mittlandsgarden.se eller telefonnummer 073-708 86 32.

GUIDE: Caroline Kindblom Landtmanson

GPS-PUNKT: 6282228.93, 594503.80

Digital guide - Ta del av alla naturupplevelser under augusti till november Länk till annan webbplats.

Var:
Samling på Mittlandsgården, Törnbottenvägen, Altgutsrum.
Kostnad:
200 kr per person
Sista anmälningsdag:
11 aug 2022

Kontakt