Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

22 nov 2022 klocka 11.00 - 12.00

Föreläsning: Kvinnor i missbruk och deras erfarenheter av våld i nära relationer

Krossad flaska

Välkommen till en föreläsning med utgångspunkt i Länsstyrelsen Västmanlands rapport ”Vem ser oss – en studie om kvinnor i missbruk och deras erfarenheter av våld i nära relation”. Föreläsningen ges i samband med En vecka fri från våld 2022. Under veckan erbjuder länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg kostnadsfria digitala föreläsningar som i första hand vänder sig till yrkesverksamma inom dessa län. 

Målgrupp

Du som arbetar inom kommun, hälso- och sjukvård, myndigheter eller civilsamhälle i Kalmar, Blekinge, Kronoberg, Hallands eller Jönköpings län.

Syfte

Bidra till kunskap och inspiration till hur du i din verksamhet kan arbeta för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor med skadligt bruk och beroende.

Bakgrund

Våld i nära relation sker överallt i samhället. Det finns grupper i samhället som på grund av strukturella sårbarheter är extra utsatta och en sån grupp är personer som har en missbruksproblematik. Det finns ett behov av kunskapsutveckling inom området. Länsstyrelsen i Västmanland initierade därför år 2019 en studie om våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Studien genomfördes i samarbete med Mälardalens högskola.

Syftet var att undersöka i vilken utsträckning kvinnor med ett dokumenterat missbruk och beroende har upplevt någon form av våld i nära relation (fysiskt, psykiskt och sexuellt våld), om de fått stödinsatser för detta och om deras våldsutsatthet har påverkat deras behandling.

Resultatet i kartläggningen visar att kvinnor med missbruk är mer utsatta för våld i nära relation än andra.

Kvinnor med missbruk är mer utsatta för våld i nära relation än andra | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Ta del av föreläsningen och fundera över hur du i din verksamhet arbetar för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor i missbruk.

Om En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg uppmärksammar veckan genom att erbjuda digitala föreläsningar. Initiativet En vecka fri från våld är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Sveriges Kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna. En vecka fri från våld 2022 infaller under vecka 47.

VAR:
Digitalt. Länk skickas ut någon dag före föreläsningen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 161 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 17 november.
Län * (obligatorisk)
Län
Kontakt