Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

01 nov 2022 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i PATRIARK-V2

Händer formade som ett hjärta

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län bjuder in till en utbildning i PATRIARK-V2, strukturerat metodstöd för bedömning och hantering av risk vid hedersrelaterat våld.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som möter personer där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld, som socialsekreterare/handläggare inom socialtjänsten eller polisen.

Deltagarantalet är begränsat och avser i första hand kommuner i Kalmar län. Vid behov förbehåller vi oss rätten att fördela platserna jämnt över länet.

Krav på förkunskap

Du som deltar förväntas ha minst grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, då detta inte kommer gås igenom under dagen.

Syfte

Ge behörighet att använda PATRIARK-V2 och vägleda dig i ditt arbete att lokalisera, bedöma och hantera de individspecifika risk- och sårbarhetsfaktorer varje fall innebär. Intyg ges efter fullföljd utbildning.

Mer om utbildningen och dess innehåll

PATRIARK-V2 är en guide och riskbedömningsinstrument som består av tre delar och omfattar 15 risk- och sårbarhetsfaktorer för att professionellt kunna bedöma och hantera risker vid hot om våld med hedern som motiv. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har trott. Problemområdet är invecklat och känsligt, och offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor. Våldet är i regel kollektivt sanktionerat där man hyser stor lojalitet med gärningspersonen/personerna. Utbildningen är tänkt att vägleda dig i ditt arbete att lokalisera, bedöma och hantera de individspecifika risk- och sårbarhetsfaktorer varje fall innebär.

Om utbildaren

Marie Persson arbetar som utvecklingssekreterare/samordnare på Kompetenscentrum mot våld i nära relationer, Malmö stad. Marie har arbetat kliniskt med utredning, behandling och stategiskt på kommunövergripande nivå och har lång erfarenhet av att arbeta med våldustatta personer, både våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt våldssutövare. Marie är certificerad att utbilda i PATRIARK-V2, strukturerade professionella riktlinjer för bedömning och hantering av risk vid hedersrelaterat våld.

Praktisk information

Utbildningen genomförs i Oskarshamn med start kl. 09.00 och avslut kl. 16.00. För att få kursintyg behöver du delta under hela utbildningen. Om du får förhinder behöver du avboka din plats eller överlåta den till en kollega.

Vi bjuder på förmiddagsfika och eftermiddagsfika. Lunch ingår ej. Eventuella kostallergier eller behov av hjälpmedel skickas via e-post till kontaktperson längst ned på sidan.

Var:
Forum i Oskarshamn. Södra Långgatan 15-17, 572 57 Oskarshamn.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
25 okt 2022

Anmäl dig till utbildningen

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 23 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 25 oktober.


Eventuella kostallergier eller behov av hjälpmedel skickas via e-post till lena.jenisch@lansstyrelsen.se

Kontakt