Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25 maj 2022 klocka 13.00 - 14.30

Vägledning kring jordbruksmark och fysisk planering

Hushållningssällskapet har på uppdrag av Länsstyrelsen tagit fram rapporten "Planeringsunderlag för brukningsvärd åkermark i Kalmar län" för att lyfta vad som kan klassas som brukningsvärd jordbruksmark i Kalmar län, både i nutid och framtid.

Miljörådgivare Pernilla Sjögren samt växtodlingsrådgivare Robert Ekholm från Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge presenterar vägledningen.

VAR:
Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 maj 2022

Kontakt