21- 23 sep 2022 klocka 09.00 - 15.00

Internationell konferens om framtidens energisystem

Kärnkraftverket OKG sett från havet

Hur ska omställningen till ett klimatneutralt Europa påskyndas? Vilka investeringar leder till lägre energipriser, ett uthålligare energisystem och ett mera energisäkert Europa?

Dessa frågor och fler kommer nyckelpersoner från alla världens hörn att belysa under höstens mest energigivande konferens: CET2022 – Converging Energy Technologies - i Oskarshamn den 21-23 september 2022.

Bland andra kommer du att få lyssna till EU:s vicekommissionär för energi, Massimo Garribba , som talar om Europas gröna giv och taxonomin för investeringar i ny energi, Rafael Mariano Grossi , generaldirektör för IAEA, om kärnkraftens betydelse för att nå klimatmålen, och Diane Cameron , chef för Nuclear Energy Agency vid OECD, om systemkostnaderna för de olika energislagen.

Du kommer också att få lyssna till Sophie MacFarlane-Smith , Head of Customer Business för Rolls-Royce, som redogör för hur deras små modulära reaktorer kombinerar vätgasproduktion med produktion av el och värme samt Lina Bertling Tjernberg , professor i elkraftnät från KTH som pläderar för vikten av investeringar i nya elnät.

Dessutom ges du möjlighet att besöka en av världens största kokvattenreaktorer, Oskarshamn 3, på OKG, som står för 8 procent av Sveriges totala elproduktion, samt Äspölaboratoriet, Svensk Kärnbränslehantering AB:s forskning- och utvecklingsanläggning för slutförvar av använt kärnbränsle.

Konferensen arrangeras av CNETO - Centrum för Ny Energiteknik Oskarshamn, KTH, OKG, Uniper och Oskarshamns kommun

Var:
Forum Conference center
Kostnad:
Se webbplats
Sista anmälningsdag:
19 sep 2022

Kontakt