Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

04 maj 2022 klocka 09.00 - 15.30

Antidopingutbildning 100% ren hårdträning - utbildning 1

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

Välkommen till en antidopingutbildning i arbetsmetoden 100% ren hårdträning för personal vid träningsanläggningar. Utbildningen anordnas av Länsstyrelserna i Kronobergs län, Kalmar län och Jönköpings län och är en av de insatser som gör inom det förebyggande antidopingsarbete i samarbetet mellan smålandslänen.

Arbetsmetoden "100% Ren Hårdträning". syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Utbildningen hålls av Johan Öhman, BoJ Utbildning som bland annars är medgrundare av det nationella antidopningsnätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige). Under utbildningen behandlas bland annat följande innehåll:

 • Arbetsmetoden - Bakgrund, utbildning av nyckelpersoner, diplomering av träningsanläggningar samt utvecklingen av ett aktivt samarbete.
 • Anabola steroider - Doping som samhällsproblem, riskgrupper, användandet och dess faser, kroppens påverkan.
 • Idrottens antidopingarbete - Regelverk och styrning, mål med arbetet, statistik kring användandet, ledare, instruktörers, funktionärers samt utövares ansvar.
 • Kosttillskott - Definitioner av kosttillskott, användning av kosttillskott och dess påverkan på kroppen, försäljning av kosttillskott och problemen med vissa kosttillskott.
 • Polisens antidopingarbete - Lagstiftningen, polisens arbete med antidoping, den enskildes möjligheter och ansvar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ägare av gym, gympersonal, instruktörer, personliga tränare samt personal vid polismyndighet, region, kommun, åklagarmyndighet eller skola.

Observera att du kan välja mellan två datum: den 4 maj eller den 11 maj.
Tid och upplägg är samma båda dagarna.

09:00 Hej & Välkomna! Inledning – 100 % Ren hårdträning

09:15 Anabola androgena steroider – Vad är AAS? Tecken, symptom, medicinska och sociala konsekvenser, Johan Öhman BoJ Utbildning AB

10:30 Paus

10:45 Kosttillskott – orimliga förväntningar förenat med risk eller rimliga förväntningar helt utan risk? Johan Öhman BoJ Utbildning AB

12:00 Lunch

13:00 Lagar & Kontroller, Idrotten, Nicklas Wiberg RF/SISU Småland

13:45 Paus

13:50 Lagar & Kontroller, Polisen, Fredrik Rönnberg Polisen Jönköping

14:35 Paus

14:50 Kommunicera antidopning, Johan Öhman BoJ Utbildning AB

15:20 Avslutning med kunskapstest

Utbildning "100 % Ren Hårdträning".

Bakgrund & Syfte

Initiativet till "100 % Ren Hårdträning" kom från gymmen själva.
Mot bakgrund av ett växande problem med olika dopningspreparat på träningsanläggningar uppdagades en brist i att något organiserat preventivt arbete mot dopning inte fanns.

Resultatet blev bland annat arbetsmetoden "100% Ren Hårdträning".
Metoden syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar.

"100% Ren Hårdträning" utvecklades 2007 av STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem) med hjälp av projektbidrag från Folkhälsomyndigheten och bygger på utbildning av gympersonal, samt samverkan med andra gym, polis och kommun.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ägare av gym, gympersonal, instruktörer, personliga tränare samt personal vid polismyndighet, region, kommun, åklagarmyndighet eller skola.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Lärandemål

Efter genomgången utbildning ska deltagaren kunna:

 • Beskriva hur arbetsmetoden 100 % ren hårdträning fungerar
 • Redogöra för aktuell lagstiftning gällande AAS samt hur den tillämpas
 • Förklara hur kroppen kan påverkas av anabola androgena steroider
 • Förklara vad ett kosttillskott är och hur det kan påverka kroppen
 • Känna till vilka grupper i samhället som i störst utsträckning använder sig av AAS samt av vilken anledning de gör det
 • Beskriva regelverk och styrning av idrottens antidopingarbete
 • Förklara skillnader och likheter mellan samhällsdopingen och idrottsdopingen

Upplägg och omfattning

Utbildningen är uppdelad i block där varje block genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan med andra. Bland annat genom föreläsningar, diskussioner och till viss del övningar. Utbildningens utformning bygger på att deltagaren är närvarande och aktiv under utbildningens samtliga delar.

Intyg

För att deltagaren ska erhålla ett intyg/diplom, krävs aktivt deltagande under hela utbildningen samt ett godkänt resultat på det avslutande provet

Denna utbildning anordnas av Länsstyrelserna i Kronobergs län, Kalmars län och Jönköpings län och är en av de insatser som görs inom det förebyggande antidopingarbetet i samarbete mellan Smålandslänen.

Kursen vänder sig främst till dig som faller under benämningen ”nyckelperson” vilket omfattar: ansvarig/a från styrelse vid ett föreningsdrivet gym, ägare/områdeschefer, platschef, tränings-ansvariga, antidopingansvariga samt regelbunden återkommande[1] personal som arbetar i gymmet (PT etc.) och receptionen. Utöver det är givetvis personal med anknytning till gymmet under 20 timme per vecka och/eller instruktörer mer än välkomna att delta om intresse finns.

Vid eventuella frågor kring utbildningen var vänlig och kontakta:

Johan Öhman
E-post: bosseochjohanutbildning@gmail.com
Telefon: 070-2752121

[1] Personal som jobbar minst 20 timmar per vecka eller mer oavsett anställning.

VAR:
Digitalt via zoom - länk skickas i bekräftelsemail
KOSTNAD:
Kostnadsfritt. Vid oanmält avhopp efter den 29 april debiteras utbildningskostnaden på 1000 kr
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 apr 2022

Anmäl dig

Anmäl dig till Johan Öhman på mejladress bosseochjohanutbildning@gmail.com

Ange namn, mailadress samt om du avser delta den 4 maj eller den 11 maj.

Kontakt