14 maj 2022 klocka 10.00 - 15.00

Exkursion till Sladö och Öudden

En person cyklar på en grusväg vid öppna fält och en elledning på Sladö.

Foto: Anna Lindberg

Sladö ingår i Sladö-Äskeskärs naturreservat med flera intressanta fågelskär. Speciellt är Sladös södra del, den så kallade Öudden, intressant ur fågelsynpunkt. Strax utanför ligger Långskär där det fanns en koloni med Kentsktärna i början på 1990-talet.

Vår guide blir Aron Edman, som är Länsstyrelsens förvaltare av området. På grund av båttransport är antalet deltagare begränsat.

Guide: Tjust fågelklubb

Föranmälan: Ring Larsgunnar Nilsson, 070-523 35 39 (begränsat antal deltagare).

Arrangör: Tjust fågelklubb och Länsstyrelsen i Kalmar län

Observera! Coronapandemin kan medföra att vi tvingas ställa in eller på annat sätt ändra föreslagna aktiviteter. Vi kommer att meddela eventuella förändringar på klubbens webbplats.

Tjust fågelklubb Länk till annan webbplats.

Var:
Båttransporten till Sladö startar från Gränsö kanal.
Kostnad:
Kostnaden för båttransporten meddelas vid anmälan.
Sista anmälningsdag:
14 maj 2022

Kontakt