Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

21 apr 2022 klocka 18.00 - 00.00

Guidad tur i bronsålderslandskapet i Hermanstorp (21 april)

Ett stenrös med åkrar och träd i bakgrunden.

Foto: V Palm

Följ med arkeologerna på en guidad tur i bronsålderslandskapet i Hermanstorp. Ta gärna med dig fika.

Guide och Arrangör: Västerviks Museum & Västerviks kommun/Bronsålderskust

Föranmälan: info@vaterviksmuseum.se

Det är cykelavstånd från staden och det går också att åka buss hoppa av vid hållplats Västervik Hermanstorp!

Var:
Parkeringen vid Hermanstorps fornlämningsområde. Från Västervik kör mot utfarten till E22. Precis efter bron över järnvägen (efter Målserums ridskola/bostadsområdet Jenny) sväng höger. Det finns en liten blå skylt som pekar mot forn lämningsområdet. Från E22 kör in mot Västervik. Vid ekdungarna sväng vänster. Obs! lite vanskligt vid mycket trafik. Då kan det vara bra att fortsätta för att följa beskrivningen ovan. GPS-punkt: 6403908, 593000.
Kostnad:
80 kronor per person.
Sista anmälningsdag:
21 apr 2022

Kontakt