Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

26 aug 2022 klocka 08.30 - 12.00

Välkommen till länets jämställdhetsdag

Hamlade träd

Den 26 augusti är det internationella jämställdhets-
dagen. Det uppmärksammar vi med en seminarie-dag som synliggör både jämställdhet och ojämställdhet. Välkommen till inspiration, kraft och verktyg för att att nå ett jämställt Kalmar län.

Årets jämställdhetsdag fokuserar på ekonomi och jämställdhet. Går det att sätta en prislapp på jämställdhet? Går det att sätta en prislapp på ojämställdhet? Ja!

  • Vi lägger ett länspussel – hur ser det ut med jämställd­het i vårt län? Finns det områden utifrån de jämställdhetspolitiska delmålen vi lyckas bra med?
  • Könsuppdelad statistik – på vilket sätt gör det vårt analysarbete bättre?
  • Vad kostar det samhällsekonomiskt om vi INTE arbetar systematiskt med jämställdhet och integrerar det i kostnadskalkyler och budget?

På programmet:

8.30

Välkomna! Kommunförbundet tillsammans med Region Kalmar län

8.45-10.00

Hur ser det ut i Kalmar län? En jämförelse mellan kommunerna– mönster, avvikelser och bäst i klassen? Poängen och värdet av att använda könsuppdelad statistik i analys och uppföljning. Maria Price Kanslichef Rådet för främjande av kommunala analyser

10.00-10.10

Paus

10.10-11.35

En prislapp för vård och hälsa. Anna Swift-Johannison, jämställdhetsstrateg Region Örebro.

Ett högt pris och stora kostnader - Mäns våld mot kvinnor i nära relationer ur ett ekonomiskt perspektiv”. Marie Eriksson, historiker och lektor i socialt arbete med fokus på intersektionella maktrelationer om kön och klass, Linnèuniversitetet

Jämställd resursfördelning som främjar utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Malpuri Groth, kanslichef Sveriges Kvinnoorganisationer och sakkunnig makt och demokrati

11.35-11.50

Vinsten med ett systematiskt arbete med könsuppdelad statistik i mål och uppföljning – så här gör vi! Mia Lindgren, Verksamhetsutvecklare Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning

11.50-12.00

Avslutning Kalmar kommun, Liselotte Ross och Mörbylånga kommun, Matilda Wärenfalk

Målgrupp:

Kommun-, myndighet och förbundschef, ekonomi och HR-chefer, ekonomer, kvalitetsuppföljare, HR-utvecklare, jämställdhetsansvariga, social hållbarhetsstrateger.

 

Sänds via TEAMS. Här är länk till Microsoft Teams-möte

Klicka här för att ansluta till mötet Länk till annan webbplats.

Läs mer Länk till annan webbplats. | Mötesalternativ Länk till annan webbplats.

 

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 22 augusti klockan 23.59.

Kontakt