Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

31 maj 2022 klocka 08.30 - 16.30

Konferens med fokus på narkotika i lokalsamhället

Bild på Älvsjö centrum

Tillgången till narkotika har ökat regionalt och finns numera att tillgå i de flesta svenska län. Även narkotikaanvändningen har blivit jämnare spridd över landet och det finns inga stora skillnader mellan storstadsregioner och icke- storstadsregioner. Årets konferens kommer ge en bild av hur narkotikaanvändandet ser ut i Sydsverige, samt hur vi kan arbeta narkotikaförebyggande utifrån olika arenor och insatser.

Länsstyrelserna i Syd bjuder tillsammans med Polismyndigheten och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) in till en kunskapshöjande konferens med fokus på narkotika i lokalsamhället. Konferensen är den fjärde som genomförs. Tidigare konferenser har fokuserat på lägesbild, förebyggande arbete, tidig upptäckt samt samverkan och sekretess.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som arbetar brotts- eller drogförebyggande inom olika verksamheter på såväl strategisk som operativ nivå. Du kan exempelvis verka lokalt eller regionalt inom kommun, polis, fritids- och föreningsliv.

Program

Under förmiddagen presenterar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sin rapport om narkotikamarknader - en studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare. Skillnader i narkotikavändning utifrån socioekonomi och kön kommer även presenteras genom Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) samt Polismyndigheten.

På eftermiddagen kommer vi få ta del av regionala exempel på hur man kan arbeta narkotikaförebyggande utifrån en lokal kontext.

Ta del av fullständigt program och anmäl dig via Länsstyrelsen Jönköping.

Till anmälan via Länsstyrelsen Jönköping

Varmt välkommen till södra Sveriges största konferens om narkotika!

Agnes Mitsialos, ANDTS-samordnare Kalmar län

Alexander Mårtensson, ANDTS-samordnare Hallands län

Sanna Sommén, ANTDS-samordnare Blekinges län

Elin Undevall, ANDTS-samordnare Jönköpings län

VAR:
Konserthuset i Växjö
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt