09 dec 2021 klocka 13.00 - 16.00

Uppföljning av föreläsningen ”Bara svartjobb och dåliga arbetsförhållanden" - workshop kring checklistan mot människohandel

Penna och block på bänk

Deltog du i föreläsningen ”Bara svartjobb och dåliga arbetsförhållanden” om checklista mot människohandel och människoexploatering 26 april eller 10 maj 2021? Önskar du prata vidare om frågor gällande människohandel, människoexploatering och utnyttjande av arbetskraft?

Välkommen att delta i denna uppföljande workshop kring Checklistan. Mötet kommer fokusera på dialog och diskussion, med möjlighet för dig att byta erfarenheter med andra som gått utbildningen.

Workshopen hålls av Elin Johansson och Johanna Sköld regionskoordinatorer mot prostitution och mäsnniskohandel, Region syd

Målgrupp: Du som arbetar som miljö- och alkoholhandläggare samt hälsoskyddsinspektör

Syfte: Ge möjlighet till fördjupad dialog och diskussion kring checklistan

VAR:
Digitalt via Teams – länk skickas ut dagen före
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 dec 2021

Anmäl dig

Kontakt