22- 28 nov 2021 klocka 00.00 - 00.00

En vecka fri från våld 2021

En vecka fri från våld

Här samlar vi de programpunkter som erbjuds i länet i samband med En vecka fri från våld - kostnadsfritt för dig som vill lära dig mer om det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Välkommen att delta och sprid vidare till den som är intresserad.

Ett Kalmar län fritt från våld

I samband med "En vecka fri från våld" (vecka 47) erbjuds en mängd föreläsningar och aktiviteter, både nationellt, regionalt och lokalt.

Aktiviteter i länet under En vecka fri från våld Länk till annan webbplats.

Mer om Ett Kalmar län fritt från våld samt information om stöd Länk till annan webbplats.

Föreläsningar för yrkesverksamma

Här nedan samlar vi de digitala föreläsningar som erbjuds för yrkesverksamma i Kalmar län. Klicka på respektive programpunkt för att få mer information.

DIGITALA FÖRELÄSNINGAR

10.00-11.00 Preventionspusslet - föreläsning med organisationen MÄN

Välkommen till inspirationsföreläsning om Preventionspusslet, som bygger på organisationen MÄN:s samlade kunskaper om våldsprevention, tankar och erfarenheter av förändringsarbete

Preventionspusslet

11.30-13.00 Sjukvårdens ansvar för mötet med våldsutsatta äldre - Johanna Simmons

Under föreläsningen kommer forskare Johanna Simmons prata om vad övergrepp mot äldre är, dess riskfaktorer och konsekvenser för hälsan. Hon kommer också ge tips på hur man kan som vård- och omsorgspersonal kan prata med äldre personer om övergrepp samt introducera screeningformuläret REAGERA-S som kan användas för att upptäcka utsatthet.

Sjukvårdens ansvar för mötet med våldsutsatta äldre

15.00-16.00 Tidsresor på temat heder

Kalmar läns museum och Kvinnojouren Kalmar berättar om sitt gemensamma projekt kring tidsresor på temat heder. "Välkommen till ett program där vi berättar hur dåtid och nutid kan användas för att skapa en bättre framtid."

Tidsresor på temat heder

DIGITALA FÖRELÄSNINGAR

09.00-10.00 Välj att sluta – föreläsning med Manscentrum

"Välj att sluta" är sedan januari 2021 en nationell telefonlinje dit vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer kan vända sig. Vid seminariet får du veta mer om hur "Välj att sluta" arbetar och även om vilka resultat som uppnåddes under pilotprojektet.

Föreläsning om Välj att sluta Länk till annan webbplats.

10.00-12.00 Våldsförebyggande och metoder i skolan - föreläsning med Rädda Barnen

Förskola och skola är en viktig arena när det gäller att förebygga mäns våld mot kvinnor. Rädda barnen har tagit fram flera olika vägledningar och metoder som kan användas i detta arbete, som kärleken är fri, TMO och stopp min kropp. Vid denna föreläsning får du veta mer om Rädda barnens våldspreventiva vägledningar.

Våldsförebyggande vägledningar med Rädda Barnen

13.00-14.30 Tryggare skola - föreläsning med Stiftelsen tryggare Sverige

Lyssna till Stiftelsen Tryggare Sverige som föreläser på temat med utgångspunkt i rapporten ”Trygghet i skolan”. Hur ter sig utsattheten i skolan? Vad är situationell brottsprevention? Hur kan vi förstå och arbeta med den fysiska miljöns påverkan för att öka säkerheten och tryggheten i skolmiljöer?

Tryggare skola

15.00-16.00 Högsby kommun - så arbetar vi våldsförebyggande i förskola och skola

Högsby kommun har under flera år arbetat våldsförebyggande med olika metoder i förskola och skola. Deras arbete har uppmärksammats nationellt som ett gott exempel och under seminariet får ni ta del av deras arbete – deras val av metoder och vilka resultat de gett.

Våldsförebyggande arbete i Högsby kommun

18.30-20.00 Orange day MC - När machokulturen bidrar till att bryta normer och tystnadskulturen

Maria Andersson, författare och föreläsare, kommer att föreläsa om vikten av att bryta machokultur och tystnad.

Orange day MC - machokulturen Länk till annan webbplats.

DIGITALA FÖRELÄSNINGAR

09.00-10.00 VIP-programmet - våldsförebyggande arbete med personer med funktionsvariationer

Välkommen till en föreläsning om VIP-programmet. VIP står för Viktig Intressant Person, och är en metod för att arbeta våldsförebyggande med personer med intellektuella och psykiska funktionsvariationer. Föreläsningen ges av Eskilstuna kommun, som driver och utbildar i VIP.

VIP-programmet

10.30-12.00 HBTQ och Heder - HBTQ-personers dubbla utsatthet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) presenterar under föreläsningen kunskap kring unga hbtq-personers levnadsvillkor och ger en bild av hur dessa ungas utsatthet förstärks av hedersnormer. Du som deltar får exempelvis ta del av kunskap om våldets uttryck och om vad som är specifikt gällande kombinationen hbtq och heder.

HBTQ och Heder

14.00-15.00 Digital föreläsning om kopplingen mellan alkohol och våld

Alkohol bidrar till mycket av det våld som sker i samhället, såväl gatuvåld som partnervåld och våld mot barn. Sven Andreasson, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet, kommer under föreläsningen fördjupa oss i kopplingen mellan våld och alkohol.

Alkohol och våld

DIGITALA FÖRELÄSNINGAR

10.30-11.00 Medborgarlöften och lokal samverkan

I denna föreläsning kommer kommunpolis Magnus Areskog beskriva hur kommunpolisen och Borgholms kommun samverkat för att inkludera området mäns våld mot kvinnor i sina medborgarlöften.

Medborgarlöften och lokal samverkan

13.00-14.00 Machofabriken - ett våldspreventivt verktyg

Välkommen till ett seminarium med syfte att ge inspiration och introduktion till verktyget Machofabriken, som ägs av Unizon och MÄN. Föreläsningen ges av Helen Nilsson, sakkunnig jämställdhet, som kommer att berätta om hur hon använt materialet i olika kommunala verksamheter och dela med sig av tips och erfarenheter.

Machofabriken

18.30 Föreläsning med Morgan Alling om att dra nytta av negativa erfarenheter

Morgan föreläser om att vända en negativ start i livet, med utgångspunkt från sin egna uppväxt som var fylld med svek, lögner, misshandel och utanförskap. Morgan berättar hur han lyckats se på sitt bagage som en fördel och styrka. Minnena kommer han aldrig ifrån, men det går att bli vän med sin historia.

Föreläsning med Morgan Alling Länk till annan webbplats.

DIGITALA FÖRELÄSNINGAR

09.00-10.00 BRA-samtal - ett sätt att uppmärksamma Barns Rätt som Anhörig

BRA-samtal är en modell utformad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga för att uppmärksamma anhöriga barns rätt till information, råd och stöd. Syftet med metoden är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme. Vid denna föreläsning ger Stiftelsen Allmänna Barnhuset en introduktion till metoden.

BRA-samtal

10.30-12.00 Schyssta relationer - föreläsning med Utväg Skaraborg

Utväg Skaraborg är en verksamhet som utbildar i metoden Schyssta relationer. Denna föreläsning ger dig en bild av hur din verksamhet kan arbeta våldspreventivt mot personer med intellektuellt funktionshinder genom denna metod.

Schyssta relationer

DIGITAL HELDAGSKONFERENS

08.45-16.30 Makt, våld & prevention

Konferensen är en del av en vecka fri från våld och erbjuder olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Makt, våld och prevention

Onsdag den 1 december

17.00-18.00 Föreläsning om barn och unga på nätet med Maria Dufva

Barn och unga på nätet

Fredag den 3 december

12.30-13.00 Forum social hållbarhet: digitalt samtal om vägen till stöd för kvinnor som utsätts för våld.

Om vägen till stöd för kvinnor som utsätts för våld

En vecka fri från våld

"En vecka fri från våld" är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Logotyp Ett Kalmar län fritt från våld

Under "En vecka fri från våld" inträffar även FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, den 25 november. Dagen kallas också "orange day", och är den inledande dagen i en internationell kampanj mot våld som går under namnet "16 days of activism against Gender-Based Violence". Detta internationella initiativ sträcker sig fram till internationella dagen för mänskliga rättigheter, den 10 december. Därför sker vissa evenemang i länet även i början av december, och du hittar dem i under rubriken "Övriga aktiviteter" i programmet ovan.

En vecka fri från våld i sydlänen

Under "En vecka fri från våld" 2021 erbjuder länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg digitala föreläsningar om våldsförebyggande metoder. Föreläsningarna är kostnadsfria och vänder sig i första hand till dig som är yrkesverksam inom dessa län. Föreläsningarna finns med i programmet ovan.

VAR:
Se respektive programpunkt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt