12 okt 2021 klocka 13.00 - 15.00

Utbildning - Brottsförebyggande arbete och fysisk planering

Händer som tillsammans ritar en stad.

Frågan om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är högaktuell. Medier talar ofta om kriminella aktiviteter som personrån, öppen droghandel och skadegörelse. Kriminalitet leder ofta till ökad otrygghet vilket påverkar det demokratiska samhället. Brott kan byggas bort och trygghet byggas in. En god samhälls- och stadsplanering har i detta arbete en grundläggande funktion. Samtidigt kan frågan ställas om hur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv kan lyftas in i arbetet med fysisk planering? Alternativt hur kan planarbetet bli del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet?

Länsstyrelsen Kalmar län bjuder in dig som arbetar inom polisen eller i kommunal verksamhet, med brottsförebyggande frågor eller samhälls- och stadsplanering, till en utbildningsserie på temat brottsförebyggande arbete och fysisk planering.

En utbildning i tre delar

Del ett ”Om brottsförebyggande och trygghetsskapande” riktar sig till dig som arbetar med samhälls- och stadsplanering, men som är osäker på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vad handlar brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser om? Hur hänger brott och trygghet samman? Vad skiljer social prevention från situationell prevention? Hur kan vi på teoretisk nivå förklara att brottsliga handlingar uppstår och hur är de knutna till tid och rum?

Del två ”Om samhälls- och stadsplanering” riktar sig särskilt till dig som har kunskaper om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, men som är osäker på planarbetet. Vad är till exempel en översiktsplan och vad har den för juridisk status? Vad är en detaljplan och hur noga måste den följas? Hur förhåller sig en översiktsplan till en detaljplan? Vilken typ av frågor hanteras när och hur i planprocessen? Och hur kan ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete integreras?

Del tre ”Workshop” riktar sig till samtliga deltagare. Här kommer de båda grupperna att mötas i en gemensam workshop. Del tre handlar om att lära tillsammans med utgångspunkt i Mörbylånga kommuns detaljplan över ett framtida Färjestaden som ett konkret fall. Workshopen syftar också till att stärka den lokala samverkan mellan deltagarna och förankra erfarenheter från utbildningen i det dagliga arbetet.

Upplägg

Länsstyrelsen har anlitat Stiftelsen Tryggare Sverige för att ge hela utbildningen. Stiftelsen Tryggare Sverige har tidigare på uppdrag av Länsstyrelsen granskat Mörbylångas kommuns detaljplan varför just denna kommer att utgöra utgångspunkt för del tre. Utbildningen kommer också till stora delar att baseras på Stiftelsen Tryggare Sveriges handbok för planering av säkra och trygga livsmiljöer vid namn BoTryggt2030.

Utbildningens alla delar kommer att ges digitalt och länk kommer att skickas till de som anmält sig. Antalet platser är begränsade och Länsstyrelsen kommer att arbeta för ett deltagande över hela länet. Enskild och personlig intresseanmälan görs nedan. När sista dagen för anmälan gått ut kommer Länsstyrelsen att fördela platserna. I anmälan ska du ange om du vill delta i del ett eller del två av utbildningen. Det är också möjligt att delta i båda delarna. Alla som anmäler sig till del ett och/eller del två förväntas närvara vid del tre. Sista dagen för intresseanmälan är tisdag 28 september.

Praktiska fakta

Del 1 ”Om brottsförebyggande och trygghetsskapande” (för dig som kan planarbetet)
Tisdag 12 oktober klockan 13.00 till 15.00.

Del 2 ”Om samhälls- och stadsplanering” (för dig som kan brottsförebyggande arbete)
Måndag 18 oktober klockan 13.00 till 15.00.

Del 3 ”Workshop” (för alla)
Onsdag 27 oktober klockan 09.00 till 12.00.


VAR:
Digitalt länk skickas till anmälda
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt