25 nov 2021 klocka 13.00 - 14.00

Machofabriken - ett våldspreventivt verktyg

Man samtalar med barn

Välkommen till ett seminarium med syfte att ge inspiration och introduktion till verktyget Machofabriken, som ägs av Unizon och MÄN. Föreläsningen ges i samband med En vecka fri från våld.

Om föreläsningen

Verktyget består av små korta filmer samt handledning med övningar kring frågor om jämställdhet, makt, vänskap och relationer, samtycke, sexuella trakasserier, våld och ungas utsatthet på nätet. Målgrupp för verktyget är ungdomar 13–25 år och genom filmer, interaktiva övningar och samtal ges möjlighet till att utmana destruktiva och stereotypa normer. Materialet ägs av Unizon och MÄN och är producerat av Amphi produktion. Helen Nilsson, sakkunnig jämställdhet Länsstyrelsen kommer att berätta om hur hon i olika kommunala verksamheter använt materialet, om erfarenheter och tips framåt!

Målgrupp

Personal inom skola, ungdomsverksamhet och idrottsrörelse i Kalmar län, Kronobergs län, Hallands län, Jönköpings län och Blekinge län.

En vecka fri från våld

Under En vecka fri från våld 2021 erbjuder länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg digitala föreläsningar om våldsförebyggande metoder. Föreläsningarna är kostnadsfria och vänder sig i första hand till dig som är yrkesverksam inom dessa län.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

VAR:
Digitalt. Möteslänk skickas ut till deltagare någon dag innan föreläsningen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt