24 nov 2021 klocka 14.00 - 15.30

Digital föreläsning om våld och alkohol

tomma glas och flaskor

Välkommen till en föreläsning om kopplingen mellan våld och alkohol. Föreläsningen ges i samband med En vecka fri från våld.

Om föreläsningen

Alkohol bidrar till mycket av det våld som sker i samhället, såväl gatuvåld som partnervåld och våld mot barn. Sven Andreasson, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet, kommer under föreläsningen fördjupa oss i kopplingen mellan våld och alkohol. Efter föreläsningen finns det tid för frågor.

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till medarbetare inom kommun, region och intresserad allmänhet.

Läs mer och anmäl dig hos Länsstyrelsen Halland

En vecka fri från våld

Under En vecka fri från våld 2021 erbjuder länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg digitala föreläsningar om våldsförebyggande metoder och arbetssätt. Föreläsningarna är kostnadsfria och vänder sig i första hand till dig som är yrkesverksam inom dessa län.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 nov 2021

Kontakt