01 dec 2021 klocka 17.00 - 18.00

Barn och unga på nätet

Maria Dufva

Är du förälder eller yrkesverksam som arbetar med barn och unga? Vill du lära dig mer kring hur barn och unga har det på nätet?

I nära anslutning till En vecka fri från våld (22 nov - 28 nov) erbjuder Länsstyrelserna i Halland, Blekinge, Kalmar, Jönköping och Kronobergs län en timmes föreläsning med Maria Dufva kring grooming, brott på nätet samt hur föräldrar och andra viktiga vuxna kan prata med barn om risker på nätet.

Maria Dufva är kriminolog och författare. Hon jobbade länge med barn som utsatts för brott och begått brott. Under sina år som anställd på Stödcentrum för unga brottsutsatta skapade Maria ett starkt inre mantra: "Att genom folkbildning rädda så många barn det går från alla typer av övergrepp, trakasserier, mobbning, hot och hat". Med tiden har hon specialiserat sig på frågor kring barns och ungas liv på nätet.

Läs mer hos Länsstyrelsen Jönköping

VAR:
Digital föreläsning
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt