22 nov 2021 klocka 10.00 - 11.00

Preventionspusslet

Man samtalar med barn

Välkommen till inspirationsföreläsning om Preventionspusslet, som bygger på organisationen MÄN:s samlade kunskaper om våldsprevention, tankar och erfarenheter av förändringsarbete. Föreläsningen ges i samband med En vecka fri från våld.

Om föreläsningen

”Går det att få ihop en sammanhängande röd tråd av våldsförebyggande insatser som riktar sig till flera åldersgrupper på flera olika arenor. Och samtidigt få ihop kedjan av insatser, från det tidiga förebyggande arbetet till det stödjande och behandlande arbetet?

Preventionspusslet handlar om att lägga detta pussel och att få bitarna att passa ihop. Inspirationsföreläsningen bygger på MÄN:s samlade kunskaper om våldsprevention, tankar och erfarenheter av förändringsarbete med kommuner och skolor, fritidsgårdar och från stödverksamheter för pojkar och unga män.”

Föreläsare

Lena Berg, sociolog och metodutvecklare på organisationen MÄN, med 30 års erfarenhet med att jobba med mäns våld mot kvinnor

Målgrupp

Kommuner, skola, fritidsgårdar, elevhälsa och idrottsföreningar i Kalmar län, Kronobergs län, Hallands län, Jönköpings län och Blekinge län.

En vecka fri från våld

Under En vecka fri från våld 2021 erbjuder länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg digitala föreläsningar om våldsförebyggande metoder och arbetssätt. Föreläsningarna är kostnadsfria och vänder sig i första hand till dig som är yrkesverksam inom dessa län.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

VAR:
Digitalt. Möteslänk skickas ut till deltagare någon dag innan föreläsningen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt