22 nov 2021 klocka 15.00 - 16.00

Tidsresemodellen heder

Man samtalar med barn

Kvinnojouren Kalmar och Kalmar läns museum berättar om sitt arbete med tidsresemodellen heder. Föreläsningen ges i samband med En vecka fri från våld.

Om föreläsningen

"Välkommen till ett program där vi berättar hur dåtid och nutid kan användas för att skapa en bättre framtid"

Inom projektet Hedersuppdraget har Kvinnojouren Kalmar och Kalmar läns museum tillsammans skapat en workshop för ungdomar i åk 7 och 8 med målet att bryta tabun kring hedersrelaterat våld och förtryck. Workshopen börjar med kort historisk tidsresa där eleverna ställs inför ett historiskt rättsfall. Efter tidsresan får eleverna diskutera och reflektera kring svåra frågeställningar utifrån tidsresan och sin egen tid. Workshopen skapar utrymme för dialog och reflektion kring hur det är att vara ung idag; normer, relationer, familj, samtycke, makt och våld. Workshopen tar också upp vad lagstiftningen säger och vart man kan vända sig om man befinner sig i risk eller känner någon utsatt.

Målgrupp

Personal inom högstadieskolor (årskurs 7 och 8) i Kalmar län, Kronobergs län, Hallands län, Jönköpings län och Blekinge län.

Föreläsare

Adam Norman från Kalmar läns museum och Pernilla från Kvinnojouren Kalmar.

En vecka fri från våld

Under En vecka fri från våld 2021 erbjuder länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg digitala föreläsningar om våldsförebyggande metoder och arbetssätt. Föreläsningarna är kostnadsfria och vänder sig i första hand till dig som är yrkesverksam inom dessa län.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

VAR:
Digitalt. Möteslänk skickas ut till deltagare någon dag innan föreläsningen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt