25 nov 2021 klocka 10.30 - 11.00

Medborgarlöften och lokal samverkan

Man samtalar med barn

Välkommen till en föreläsning om samverkan för att inkludera området mäns våld mot kvinnor i kommunens medborgarlöften. Föreläsningen ges i samband med En vecka fri från våld.

Om föreläsningen

Kommunpolis Magnus Areskog beskriver hur kommunpolisen och Borgholms kommun samverkat för att inkludera området mäns våld mot kvinnor i sina medborgarlöften.

Målgrupp

Kommunpoliser, kommunövergripande ansvarig för området mäns våld mot kvinnor i Kalmar län, Kronobergs län, Hallands län, Jönköpings län och Blekinge län.

Syfte

Ge inspiration till att utveckla kommunens medborgarlöften.

En vecka fri från våld

Under En vecka fri från våld 2021 erbjuder länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg digitala föreläsningar om våldsförebyggande metoder. Föreläsningarna är kostnadsfria och vänder sig i första hand till dig som är yrkesverksam inom dessa län.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

VAR:
Digitalt. Möteslänk skickas ut till deltagare någon dag innan föreläsningen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt