28 okt 2021 klocka 10.00 - 15.00

Personliga ombud - Sekundär traumatisering och empatitrötthet -Att som professionell påverkas i mötet med våld, trauma och utsatthet

Bokskog

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län bjuder in till en föreläsning om sekundär traumatisering med Josefin Grände.

Vi påverkas alla av att förhålla oss till människors utsatthet i vårt dagliga arbete. Föreläsningen belyser vikten av att se denna påverkan samt vilka strategier vi kan ha för att ta hand om oss själva i arbetet, både på individuell och organisatorisk nivå.

Josefin Grände, leg psykoterapeut och handledare - föreläser och utbildar yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, LSS, barn- och vuxenpsykiatri, ungdomsmottagningar, elevhälsa, högskolor och rättsväsendet över hela landet.

Föreläsningen riktar sig till personliga ombud, kontaktpersoner/ verksamhetsansvariga, representanter från ledningsgrupper och ideella organisationer.

Syftet med föreläsningen är att öka kunskapen om hur personliga ombud kan påverkas av sitt arbete och hur det kan förebyggas och hanteras.

VAR:
Digitalt om restriktioner fortsätter annars Hotell Statt, Frykholmsgatan 13, 281 31 Hässleholm
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt