23 nov 2021 klocka 10.00 - 12.00

Våldsförebyggande vägledningar och metoder i skolan – Rädda barnen

Man samtalar med barn

Välkommen till en introduktion om Rädda barnens våldspreventiva vägledningar och metoder. Föreläsningen ges i samband med En vecka fri från våld

Om föreläsningen

Förskola och skola är en viktig arena när det gäller att förebygga mäns våld mot kvinnor. Rädda barnen har tagit fram flera olika vägledningar och metoder som kan användas i detta arbete.

  • TMO - Viktiga vuxna kan göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer. Traumamedveten omsorg vägleder viktiga vuxna i hur de kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma.
  • Stopp! Min kropp! - är ett verktyg för barn och vuxna att prata om kroppen, gränser och sexuella övergrepp, både i verkliga livet och på nätet. Det är en del av Rädda Barnens arbete för barn utsatta för våld och övergrepp - i förebyggande syfte men även hur man kan agera när något har hänt.
  • Kärleken är fri - är ett förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck som bygger på samverkan mellan myndigheter och civilsamhälle. Genom samtal med barn och unga i skolan belyser vi rätten till sin kropp, sexualitet, sina relationer och livsval och vi lotsar till stöd för de unga som behöver det.

Målgrupp

Personal inom förskola, skola och elevhälsa i Kalmar län, Kronobergs län, Hallands län, Jönköpings län och Blekinge län.

Föreläsare

Sara Skoog. Leg. Psykoterapeut och Douha Kermani projektledare Rädda barnen

En vecka fri från våld

Under En vecka fri från våld 2021 erbjuder länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg digitala föreläsningar om våldsförebyggande metoder. Föreläsningarna är kostnadsfria och vänder sig i första hand till dig som är yrkesverksam inom dessa län.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

VAR:
Digitalt. Möteslänk skickas ut till deltagare någon dag innan föreläsningen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt