23 nov 2021 klocka 13.00 - 14.30

Tryggare skola

Folktom korridor i skola med skåp.

Under "En vecka fri från våld" 2021 erbjuder länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg digitala föreläsningar om våldsförebyggande metoder. Föreläsningarna är kostnadsfria och vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom dessa län.


"En vecka fri från våld" är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Sveriges Kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna. Föreläsning "Tryggare skola" är en intern samverkan mellan Länsstyrelsernas uppdrag "Brottsförebyggande arbete" och "Mäns våld mot kvinnor". 

Enligt Brottsförebyggande rådets rapport ”Skolundersökning om brott 2019” har nästan hälften av alla elever utsatts för brott minst en gång under de senaste tolv månaderna. Det handlar om stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott och ofta äger brotten rum i skolmiljöer. Samtidigt har skolan som uppgift att förmedla och förankra de mänskliga rättigheterna och våra demokratiska värden. Skolan ska och måste vara en trygg och säker plats för barn och ungdomar, men så tycks fallet inte alltid vara. Hur kan skolan bli säkrare och tryggare? Vilken betydelse har den fysiska miljön och hur kan densamma utformas för att minska brottsligheten och öka tryggheten?

Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen Stockholm inledde under 2020 ett samarbete med syfte att beskriva kunskapsläget och förutsättningarna för att öka säkerheten och tryggheten i skolor genom situationell brottsprevention. Det vill säga prevention där man arbetar med den fysiska miljöns utformning. Av tradition har brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete inom skolan ofta bedrivits i form av sociala insatser. Det har till exempel handlat om antimobbinggrupper, lektionsserier som Mentors in violence prevention (MVP) eller fördjupande utbildningar för pedagoger. Stiftelsen Tryggare Sverige ihop med Länsstyrelsen Stockholm ställde sig frågan om den fysiska miljöns betydelse och hur brott kan byggas bort och trygghet byggas in.

Lyssna till Stiftelsen Tryggare Sverige som föreläser på temat med utgångspunkt i rapporten ”Trygghet i skolan” som blev resultatet av stiftelsen samarbete med Länsstyrelsen Stockholm. Hur ter sig utsattheten i skolan? Vad är situationell brottsprevention? Hur kan vi förstå och arbeta med den fysiska miljöns påverkan för att öka säkerheten och tryggheten i skolmiljöer?

Målgrupp för föreläsningen är politiker, stadsplanerare, brottsförebyggare och all typ av skolpersonal. Särskilt riktar sig föreläsningen till rektorer som är verksamma på högstadiet och gymnasiet.

VAR:
Digitalt via Zoom. Länk skickas senast dagen innan till de som anmält sig.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt