26 nov 2021 klocka 09.00 - 10.00

BRA-samtal – ett sätt att uppmärksamma Barns Rätt som Anhöriga

Man samtalar med barn

Välkommen till en föreläsning om BRA-samtal med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Föreläsningen ges i samband med En vecka fri från våld.

Om föreläsningen

BRA-samtal är en modell utformad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga för att uppmärksamma anhöriga barns rätt till information, råd och stöd. Syftet med metoden är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme. På lång sikt är målsättningen att stärka barn och ungas utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Syfte

Syftet med föreläsningen är att ge en introduktion till modellen och en förståelse för hur BRA-samtal kan skapa förutsättningar att upptäcka riskfaktorer eller förekomst av våld hos ett barn som anhörigt.

Målgrupp

Personal från hälso- och sjukvård, kommunal och ideell verksamhet som har de vuxna/föräldrarna som målgrupp, samt personal som i sitt arbete har kontakt med barn och ungdomar som t.ex. kuratorer, specialpedagoger och familjebehandlare. Föreläsningen vänder sig i första hand till dig som är verksam i Kalmar län, Kronobergs län, Hallands län, Jönköpings län eller Blekinge län.

Föreläsare

Åsa Lundström Mattsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Mer information om BRA-samtal

Målgrupp för BRA-samtal är barn 7–18 år som har en förälder eller annan vuxen omsorgsperson

  • med missbruks- eller spelproblem,
  • med psykisk sjukdom,
  • med psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning,
  • med en allvarlig fysisk sjukdom/skada,
  • som avlidit.

Läs mer om BRA-samtal på Stiftelsen Allmänna Barnhusets webbplats. Länk till annan webbplats.

En vecka fri från våld

Under En vecka fri från våld 2021 erbjuder länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg digitala föreläsningar om våldsförebyggande metoder. Föreläsningarna är kostnadsfria och vänder sig i första hand till dig som är yrkesverksam inom dessa län.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

VAR:
Digitalt. Möteslänk skickas ut till deltagare någon dag innan föreläsningen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt