05 okt 2021 klocka 14.00 - 16.00

Webbinarie om hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning för personal inom hälso- och sjukvård och tandvård, tillfälle 2

Ungdomar i korridor

Länsstyrelsen Kalmar län anordnar tillsammans med Region Kalmar län ett webbinarie om hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning med särskilt fokus på att upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården och tandvården har en viktig roll i att upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet och ett ansvar för att se till att personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck får det stöd och den vård och behandling som de behöver. Genom detta webbinarie får du lära dig mer om hur du kan upptäcka och uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck inom hälso- och sjukvården.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården i Kalmar län.

Ämnen som kommer att behandlas:

  • Vad är heder och hederskultur?
  • Vad behöver jag som personal vara uppmärksam på i patientmötet?
  • Praktiska exempel från hälso- och sjukvård samt tandvård.
  • Hederskontext kopplat till HBTQ och funktionsnedsättning.
  • Könsstympning, vad innebär det och vad är ett könsstympningspass?
  • Var i länet finns kunskapsstöd i de här frågorna?

Föreläsare

Petra Blom, sakkunnig nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Britt Axelsson, sjuksköterska Asyl- och flyktinghälsovården Region Kalmar län.

Praktisk information

Webbinariet sker via Zoom den 5 oktober kl 14.00-16.00. Digital möteslänk skickas ut till anmälda deltagare dagen före.

Ett webbinarie ges även under förmiddagen. Anmäl dig endast till ett av dessa webbinarier, då det är samma innehåll vid båda tillfällena.

Vi frågor, kontakta:

Maria Lindqvist, folkhälsoutvecklare/samordnare våld i nära relation, maria.lindqvist1@regionkalmar.se

Agnes Mitsialos, utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor: agnes.mitsialos@lansstyrelsen.se

VAR:
Digitalt via Zoom
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 okt 2021

Anmäl dig till webbinarie kl 14.00-16.00

Kontakt