06 okt 2021 klocka 13.00 - 16.00

Nätverksträff med nätverket mot våld

Grå stop-skylt

Välkommen till höstens träff med det regionala nätverket mot våld. Nätverket utgör en del i länsstyrelsens uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (MVK).

Målgrupp: Representanter för verksamheter inom länets kommuner, hälso- och sjukvård, myndigheter och civilsamhälleorganisationer.

Syfte: Utgöra ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och bidra till en ökad samverkan i arbetet som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Har du särskilda funderingar eller teman du vill lyfta på mötet? Maila oss gärna i förväg, så får vi möjlighet att disponera tiden på bästa sätt.

Under en del av denna nätverksträff kommer Skatteverket att föreläsa om skyddade personuppgifter.

VAR:
Digitalt via Skype. Möteslänk skickas ut till deltagarna dagen före träffen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 okt 2021

Anmäl dig till nätverksträff den 6 oktober

Kontakt