14 sep 2021 klocka 09.00 - 10.30

Restaurering och anläggning av våtmarker: Praktiska exempel - Våtmarker i odlingslandskapet

Våtmark och grön åkermark runtom. Kossor som betar i bakgrunden och en klarblå himmel.

Våtmarker fyller många funktioner i landskapet och restaurering och anläggning av våtmarker är viktiga åtgärder för att bevara och stärka ekosystemtjänster som vi är beroende av i ett hållbart samhälle. Under hösten håller Länsstyrelsen Kalmar en serie webbinarier med fokus på restaurering och anläggning av våtmarker. Målsättningen är att dela kunskap kring underlag och goda exempel och till vår hjälp har vi erfarna konsulter.

Välkommen till det andra av fem webbinarier! Under det andra webbinariet ligger fokus på våtmarker i jordbrukslandskapet. Konsult Peter Feuerbach delar med sig av praktiska exempel och tips på hur man kan gå tillväga för att anlägga och restaurera våtmarker i jordbrukslandskapet med fokus på effektiv näringsretention och biologisk mångfald.

Målgrupp

Seminariet riktar sig främst till dig (kommunal tjänsteman, konsult, åtgärdssamordnare mm) som stöttar markägare med att restaurera eller anlägga våtmarker i Kalmar län men kan även vara av intresse för en bredare målgrupp.

Logotyper
VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt

Vattenenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växel)