15 jun 2021 klocka 13.00 - 14.00

Informationsmöte ANDTS-coach Kalmar län

Bild i grå/blå nyans. Två ungdomar som håller om varandra och bildar ett hjärta tillsammans med sina händer.

Synen på och bruket av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) är under ständig omvandling. Många verksamheter som arbetar direkt eller indirekt med ungdomar efterfrågar bland annat därför ökad kunskap på området. För att möta behovet lanserar Länsstyrelsen Kalmar län ”ANDTS-coach” med en första utbildningsinsats hösten 2021 och bjuder in till ett allmänt informationsmöte för att berätta om konceptet. Vad är en ANDTS-coach? Vad gör en ANDTS-coach? Och varför behövs ANDTS-coacher?

Konceptet med ANDT-coach kommer från början från Västerås stad. Sedan har det spridit sig över landet och nu kommit till Kalmar län.

Mötet kommer att inledas med att Anna Ståhl, strateg social hållbarhet ANDTS Länsstyrelsen Kronoberg, kort talar om den nya ANDTS-strategin och Kronobergs erfarenheter av arbetet med ANDTS-coacher.

Melker Labory, brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen Kalmar, kommer sedan att informera om konceptets utformning och innehåll i Kalmar län. Hur kommer utbildningen att utformas? Vilka är förväntningarna på deltagarna? Hur ser kommande steg ut?

Som avslutande del kommer Christian Svensson, folkhälso- och klimatplanerare Västerviks kommun, att kort att ge ett kommunalt perspektiv och tala om hans förhoppningar kring de mervärden ANDTS-coach kan föra med sig på kommunal nivå.

Möjlighet att ställa frågor kommer att ges.

Målgrupp för informationsmötet är alla som arbetar med ANDTS-frågor. Det kan vara politiker såväl som tjänstepersoner inom både privat och offentlig verksamhet. Exempelvis chefer inom omsorg eller skola. Det kan också vara medarbetare som exempelvis lärare, fritidspedagoger eller personer som arbetar med elevhälsa som skolsköterskor och kuratorer.

Varmt välkommen!

VAR:
Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare dagen innan mötet.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
13 jun 2021

Anmäl dig

Kontakt