28- 29 okt 2021 klocka 09.00 - 16.00

FREDA-bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete

Siluett av kvinna som tittar ut genom ett fönster

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet
Kalmar län bjuder in till två dagars utbildning i
FREDA-bedömningsmetoder som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser. Fokus kommer ligga på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har grundkunskaper om våld i nära relationer och arbetar inom socialtjänsten med att utreda och bedöma våld i nära relationer.

Utbildningens innehåll

 • Lagstiftning, föreskrifter & allmänna råd och rättssäker
  handläggning avseende våld i nära relationer
 • Att dokumentera och utreda våldsutsatthet; vad
  bör socialtjänsten utreda och varför?
 • Språkets betydelse i utredningsarbetet
 • FREDA-beskrivning som stöd i arbetet att utreda vålds
  utsattas behov av insatser
 • Riskbedömningar i arbetet med våld i nära relationer
 • FREDA-farlighetsbedömning som stöd i arbetet med att
  bedöma risk för fortsatt/eskalerande och dödligt våld

Teori kommer varvas med praktiska övningar.

Föreläsare

Linn Moser Hällen är socionom, föreläsare och en av författarna till boken Våld i nära relationer- socialt arbete i forskning, teori och praktik, med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och FREDA-bedömningsmetoder inom socialtjänsten. Linns expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning/rättssäkert handläggningsarbete samt FREDA-bedömningsmetoder.

Om anmälan

Din anmälan gäller till båda dagarna. Anmälan är bindande och vi ber dig att avboka din plats om du skulle få förhinder. Deltagarantalet är begränsat och avser i första hand kommuner i Kalmar län. Vid behov förbehåller vi oss rätten att fördela platserna jämnt över länet.

Utbildningens genomförande utifrån covid-19

Utbildningen kommer genomföras digitalt.

Logotyp, Kommunförbundet Kalmar län
Logotyp, Länsstyrelsen Kalmar län
VAR:
Digitalt. Länk skickas ut någon dag innan utbildningsstart.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 okt 2021

Anmäl dig till utbildning 28-29 oktober

Kontakt