18 okt 2021 klocka 09.00 - 16.00

Att upptäcka och fråga om våld

Kvinna håller upp hand som det står "Stop" på

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet
Kalmar län bjuder in till en dag på temat att upptäcka våld och ställa frågor om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.

Målgrupp

Målgrupp är du som i ditt arbete kan behöva uppmärksamma och synliggöra våldsutsatthet i mötet med vuxna och/eller barn, exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, skola, polis, arbetsförmedling eller försäkringskassa.

Dagen berör teman som:

  • Grundkunskap om våld i nära relationer
  • Vad säger lagstiftningen?
  • FREDA-kortfrågor
  • Bemötande
  • Förutsättningar för att kunna fråga och svara på frågan
    om våld
  • Etiska aspekter av att fråga och av att inte fråga om våld
  • Att fråga om våld inom specifika verksamhetsområden

Föreläsare

Linn Moser Hällen är socionom, föreläsare och en av författarna till boken Våld i nära relationer- socialt arbete i forskning, teori och praktik, med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och FREDA-bedömningsmetoder inom socialtjänsten.

Om anmälan

Anmälan är bindande och vi ber dig att avboka din plats om du skulle få förhinder. Deltagarantalet är begränsat och avser i första hand verksamheter i Kalmar län. Vid behov förbehåller vi oss rätten att fördela platserna jämnt över länet.

Logotyp, Kommunförbundet Kalmar län
Logotyp, Länsstyrelsen Kalmar län
VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt