10 maj 2021 klocka 13.00 - 15.30

"Bara svartjobb och dåliga arbetsförhållanden?"

Bild på händer, någon instängd

Inbjudan till föreläsning: misstanke om människohandel eller människoexploatering. Målgrupp är du som arbetar som miljö-, alkohol-, och hälsoskyddsinspektör.

Miljö-, alkohol-, och hälsoskyddsinspektörer rör sig i en mängd olika miljöer där människor riskerar att vara utsatta för olika former av exploatering. Länsstyrelsen Kalmar län anordnar tillsammans med Regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel en eftermiddag med fokus på arbetskraftsexploatering, människohandel och människoexploatering.

Eftermiddagen kommer bjuda på:

  • Genomgång om vad människohandel och människoexploatering är samt hur en kan upptäcka det.
  • Genomgång av Regionkoordinatorns roll för stöd till utsatta och yrkesverksamma som misstänker exploatering, prostitution eller människohandel.
  • Presentation och genomgång av Checklistan vid misstanke om människohandel för inspektörer, version 2021.
  • Exempel från Miljöförvaltningen i Malmö Stad om ärenden som lett till tips till Polisen.
  • Genomgång av hur en kan använda Checklistan.
  • Kort presentation hur polisen hanterar tips gällande människohandel/människoexploatering

Du kommer få Powerpoint och Checklistan mot människohandel utskickad någon dag innan.

Föreläsare

Elin Johansson och Johanna Sköld
Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel, region Syd

Malmö Stad, Evonhuset

Mer information:
https://malmo.se/evonhusetlänk till annan webbplats

https://www.nmtsverige.se/om-oss/regionkoordinatorerlänk till annan webbplats

E-post till regionkoordinatorerna:
elin.johansson@malmo.se johanna.mirandaskold@malmo.se

VAR: Skype

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt