12 maj 2021 klocka 08.30 - 15.00

Hur får vi fler pojkar att lyckas i skolan?

Symbol för nationellt och regionalt jämställdhetsmål, utbildning och utveckling. Öppen bok, gröncirkel

Välkommen till föreläsning med efterföljande samtal på temat Hållbart lärande med fokus på pojkars måluppfyllelse

Varför presterar pojkar som grupp sämre i skolan? Hur kan skolan och den enskilde läraren bidra till att bygga upp en pluggkultur bland pojkar som i förlängningen även gynnar alla elever?

Fredrik Zimmerman arbetar som lektor på förskole- och grundlärarutbildningen vid Högskolan i Borås. Zimmerman har under en längre tid forskat kring frågan varför pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan. Han har studerat skolor där betygsklyftan är stor mellan könen och vad detta kan bero på. Men framförallt har han gjort studier på skolor som lyckats minska skillnaderna i betyg genom att skapa en skolvardag som är gynnsam för både flickor och pojkar. I sin forskning har han haft som fokus på vad lärare gör som bidrar till skapandet av en pluggkultur bland pojkar. Här finns förberedelsematerial:

Program:

8.30 teknikkoll

9.00-11.00 Föreläsning Hur får vi fler pojkar att lyckas i skolan? Fredrik Zimmerman

Föreläsningen sker digitalt via zoom webinar. På eftermiddagen kl 13.00-15.00 samma dag finns möjlighet att fortsätta diskussionerna i mindre grupper i vanligt zoom-möte. Länk till webinar samt efterföljande diskussionsmöte skickas dagen innan till dem som anmält sig.

Dagen arrangeras i samverkan med Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan, Länsstyrelsen Kalmar län & Linnéuniversitetet.

Föreläsningen är en fristående fortsättning från den 9 november 2020 då Mia Heikkilä, forskare Åbo universitet/Mälardalens högskola föreläste på Linnéuniversitetet utifrån sin forskning om Jämställdhetsintegrering i förskola och skola. Föreläsningen var del 1 av länets satsning på kompetensutveckling inom Hållbart lärande som anordnades i samverkan mellan Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan, Linnèuniversitetet, Länsstyrelsen, Kalmar kommun och Kalmarsunds gymnasieförbund. Missade du den? Ingen fara. Du kan se den i efterskott. Ta kontakt med helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 maj 2021

Kontakt