03 nov 2021 klocka 16.00 - 20.00

Förädling av äpplen till drycker

En kanna och ett glas med dryck

Foto: Pixabay

Vill du lära dig förädla småländska råvaror? Du kanske har en egen produktion av råvaror eller vill använda dig av någon annans råvaror för förädling av fantastiska produkter? Under året bjuder vi in till en föreläsningsserie om förädling inom fem olika teman. Du är hjärtligt välkommen att delta på ett eller flera av inspirationstillfällena.

Under 2021 kan du lära dig grunderna kring förädling av mjölk, äpplen, frukt- och bär och tackakött under en serie inspirationstillfällen under ledning av erfarna branschrådgivare.

Dessa digitala inspirationstillfällen består av två eller tre deltillfällen. Mellan tillfällena får du i uppgift att förädla egna produkter utifrån den kunskap du fått.

Första tillfället

Detta tillfälle handlar om förädling av äpplen till drycker. Föreläsare är Henriette Smith arbetar med produktutveckling inom livsmedel med fokus på frukt, bär, grönsaker
och baljväxter. Hon har mångårig erfarenhet som produktutvecklare i utvecklingsköken både hos SLU och Hushållningssällskapet.

Henriette demonstrerar dryckestillverkning av äpplen med inslag av andra frukter och bär. Hon kommer ge inspiration till att våga blanda spännande råvaror för att få fram den bästa smaken.

Andra tillfället

Andra tillfället är den 10 november kl. 17:00 - 20:00. Då ger Per Nilsson en introduktion till livsmedelshygien och regler. Per Nilsson är rådgivare kring livsmedelshygien och regler med lång erfarenhet inom både företagande och myndigheter. Han vill visa att
regler inte behöver vara en hög barriär för att starta förädlingsverksamhet.

Vi får också en diskussion och frågestund med Henriette Smith och John Taylor.

Här kan du anmäla dig och läsa mer om föreläsningsserien Länk till annan webbplats.

Förädlingsserien görs i ett samarbete inom ramen för arbetet med de regionala livsmedelsstrategierna i Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 okt 2021

Kontakt