23 nov 2021 klocka 17.00 - 20.00

Förädling av tackakött till unika smakupplevelser

Får och fårull

Vill du lära dig förädla småländska råvaror? Du kanske har en egen produktion av råvaror eller vill använda dig av någon annans råvaror för förädling av fantastiska produkter? Under året bjuder vi in till en föreläsningsserie om förädling inom fem olika teman. Du är hjärtligt välkommen att delta på ett eller flera av inspirationstillfällena.

Under 2021 kan du lära dig grunderna kring förädling av mjölk, äpplen, frukt- och bär och tackakött under en serie inspirationstillfällen under ledning av erfarna branschrådgivare.

Dessa digitala inspirationstillfällen består av två eller tre deltillfällen. Mellan tillfällena får du i uppgift att förädla egna produkter utifrån den kunskap du fått.

Första tillfället

Detta tillfälle handlar om förädling av tackakött. Föreläsare är Stefan Eriksson som vann Årets Kock 2005 och jobbar idag som kock och råvaruexpert. Han är provningsledare
för Exceptionell Råvara där man utvecklar spetsen av svenska råvaror.

Stefan går igenom sensoriskt test, styckningsdetaljernas möjligheter, tillagning av olika delar och förädling av utvalda delar - salta, torka, korv.

Andra tillfället

Andra tillfället är den 30 november kl. 17:00 - 20:00. Då ger Per Nilsson en introduktion till livsmedelshygien och regler. Per Nilsson är rådgivare kring livsmedelshygien och regler med lång erfarenhet inom både företagande och myndigheter. Han vill visa att
regler inte behöver vara en hög barriär för att starta förädlingsverksamhet.

Vi får också en diskussion och frågestund med Stefan.

Här kan du anmäla dig och läsa mer om föreläsningsserien Länk till annan webbplats..

Förädlingsserien görs i ett samarbete inom ramen för arbetet med de regionala livsmedelsstrategierna i Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län.


VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 nov 2021

Kontakt