15 sep 2021 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning PATRIARK

Blomma i asfalt, dekorationsbild

Länsstyrelsen erbjuder tillsammans med Kommunförbundet Kalmar län utbildning i PATRIARK, som består av vägledning för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld.

Målgrupp

Du som arbetar som socialsekreterare/utredare inom socialtjänst eller polisen i Kalmar län och möter barn och vuxna där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld.

Om PATRIARK

PATRIARK-V2 är en guide och riskbedömningsinstrument som består av tre delar och omfattar 15 risk- och sårbarhetsfaktorer för att professionellt kunna bedöma och hantera risker vid hot om våld med hedern som motiv. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har trott. Problemområdet är invecklat och känsligt, och offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor. Våldet är i regel kollektivt sanktionerat där man hyser stor lojalitet med gärningspersonen/personerna. Utbildningen är tänkt att vägleda dig i ditt arbete att lokalisera, bedöma och hantera de individspecifika risk- och sårbarhetsfaktorer varje fall innebär.

Utbildningens innehåll

Utbildningen inleds med en teoretisk föreläsning för att sedan avslutas med praktisk träning i mindre grupper. Deltagarna erhåller kunskap i:

  • Riskbedömningsteori
  • Manualgenomgång
  • Riskanalys och riskformulering
  • Riskhantering

Genomförd utbildning innebär behörighet att använda PATRIARK-V2.

Utbildare

Jacob Jansson, Kriminolog och riskbedömare vid rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Certifierad utbildare i PATRIARK-V2.

Carl Delfin, Medicine doktor och koordinator för riskbedömning vid rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Praktisk information

Utbildningen sker digitalt.

Anmälan

Anmälan till utbildningen är stängd och utbildningen är fullbokad.

Anmäl dig som reserv

Du har möjlighet att anmäla dig som reserv till utbildningen för att erbjudas plats om någon deltagare avbokar sin plats. Se kontaktuppgifter nedan.

Logotyp, Kommunförbundet Kalmar län
Logotyp, Länsstyrelsen Kalmar län
VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 jun 2021

Intresseanmälan till utbildning i PATRIARK

Kontakt