06 apr 2021 klocka 13.00 - 16.00

Nätverksträff - nätverket mot våld

Grå stoppsymbol för sjätte jämställdhetsmålet, mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Välkommen till digital nätverksträff för nätverket mot våld!

Nätverket utgör en del i länsstyrelsens uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (MVK).

Målgrupp

Länets nätverk mot våld riktar sig till representanter för verksamheter inom länets kommuner, hälso- och sjukvård, myndigheter och civilsamhälleorganisationer och syftar till en ökad samverkan i arbetet som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel.

På nätverksmötet kommer vi göra en presentationsrunda för en lägeskoll i länet. Förbered dig därför inför mötet på att kort presentera dig själv och vad som är på gång i din verksamhet.

Program

Detaljerat program publiceras längre fram.

Välkommen med din anmälan!

Klicka här för mer information om Länsstyrelsens arbete mot mäns våld mot kvinnor

VAR: Skype. Möteslänk skickas till deltagare i separat mejl efter sista anmälningsdatum.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt