09 mar 2021 klocka 19.00 - 21.00

Tackakött, ett naturligt gott kött

Som ett led i Kalmar läns livsmedelsstrategi och som en del i arbetet med Exceptionell råvara, som vi nu har arbetat med ett tag i länet, bjuder vi in dig som har får, är medlem i fåravelsförening, jobbar med får och/eller kött och är intresserad av smak, smakutveckling och vad det kan leda till för möjligheter.

Vi har bjudit in Katarina Segerkvist, SLU, som ger oss en bild av pågående forskning kring lammköttskvalitet.

Vi har också med oss Elisabeth Svensson från Scan och hon berättar om deras nuläge när det gäller arbetet med får och lamm och vad de tänker framåt.

Samma upplägg kommer Emma Holmstedt från KLS Ugglarps att ge oss en bild av när det gäller verksamheten där.

Denna kväll har vi också med oss Leif Persson, som bland annat är en av Eldrimners experter samt rådgivare på Livsmedelsverket i frågor gällande får och lamm. Han kommer bara att ge oss en kort inblick i sina uppdrag och vi kommer att ha med honom på en senare träff i det fortsatta arbetet.

Eventuella frågor: rose-marie.winqvist@lrf.se

Välkomna!

Arrangemanget finansieras av Länsstyrelsen i Kalmar län och är ett samverkansprojekt bland annat mellan Länsstyrelsen i Kalmar och LRF, samt våra regionala fåravelsföreningar.

Praktiska fakta

Datum/tid: 9 mars kl. 19.00 - 21.00

Anmälan: sker senast 4 mars 2021 till: medlemsservice@lrf.se
Vi vill ha namn, e-postadress och telefonnummer vid din anmälan.

Plats: Detta är ett digitalt möte via Teams. Du får en länk någon dag innan mötet.


Aktiviteten genomförs som en del av Kalmar läns livsmedelsstrategi.

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt