08 mar 2021 klocka 14.00 - 16.30

Internationella kvinnodagen - Destruktiva mansideal ett hinder för att nå klimatmålen?

mål 5 agenda 2030 jämsätlldhetssymbol

Landshövding Peter Sandwall bjuder in till digital konferens på temat jämställdhet och klimat. På vilket sätt hänger destruktiva mansnormer ihop med ett socialt hållbart arbete med att nå uppsatta klimatmål och Agenda 2030?

Program:

14.00 Välkommen - Landshövding Peter Sandwall

14.10 Manlighet och miljö- ett obekvämt samband - Abigail Sykes, Journalist, pedagog och översättare/ Robin Hedenqvist, Miljövetare med fokus på makt- och rättvisefrågor

Föreläsning med interaktiva inslag med fokus på vad klimatforskningen säger.

15.00 Paus

15.15 Så stoppar vi machokulturen - Atilla Yoldas, Journalist och författare med fokus på jämställdhet

Reflektioner och upplevelser av destruktiva normer för manlighet och hur vi åstadkommer förändring både på individnivå och strukturnivå.

16.00 Samtal

16.20 Avslutning - Landshövding Peter Sandwall

Målgrupp: Tjänstepersoner och förtroendevalda i förbund, myndigheter och kommun, hållbarhet,- jämställdhet och folkhälsostrateger, forskare, civilsamhälle, kulturinstitutioner

Eventet sker digitalt och länk skickas till anmälda deltagare via mejl.

VAR: Eventet är digitalt och sker på skype. Länk kommer att mejlas ut till anmälda deltagare

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt