02 mar 2021 klocka 09.00 - 15.00

Informationsträff om växtskydd

ärtor, foto: Nina Nilsson

Välkommen till växtskyddsmöte inför årets säsong ! Inbjudna företag informerar om nyheter, nya strategier och ev. förändringar i registreringar för befintliga preparat.

Informationen kommer att hållas digitalt via Skype en länk till mötet skickas ut dagen före. Välkomna!

Tidsschema
09.00 - 09.10

Länsstyrelsen & Växtskyddscentralen

Nina Nilsson & Frans Johnson

09.10-09.40

Nordisk Alkali

Per Erlandsson

09.45-10.15

BASF

Thomas Wildt-Persson

10.15-10.30

PAUS


10.30-11.00

Corteva

Lovisa Bergkvist

11.05-11.35

FMC

Anders Sylwan

11.35-12.30

LUNCH


12.30-13.00

Bayer

Lisa Rydenheim

13.05-13.35

Adama

Rikard Larsson

13.35-13.45

PAUS


13.34-14.15

Syngenta

Carl-Henrik Ljung

14.20-14.50

Nufarm

Ingrid Bechtel

14.50-15.00

Avslutning

Nina Nilsson

VAR: Skype

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt