03 feb 2021 klocka 08.30 - 12.00

Regional miljömålskonferens Kalmar 2021 – Smartare, grönare Sverige

Sverigekarta med Kalmar och Norrbottens län markerade. Rubrik: Regionala Miljömålskonferenser - Smartare, grönare Sverige

Välkommen till den regionala miljömålskonferensen Smartare, grönare Sverige. Konferensen utförs av Länsstyrelsen Kalmar län men är helt digital.

Syfte med de regionala konferenserna är att erbjuda en mötesplats som bidrar till ökad drivkraft i genomförandet av Sveriges miljömål och synliggör synergier mellan miljömålsarbetet och Agenda 2030. Under konferenserna har vi särskilt fokus på innovation och cirkulär ekonomi. Den andra regionala konferensen hålls från Länsstyrelsen i Norrbotten län den 26 januari.

Konferensen från Länsstyrelsen i Kalmar län har inriktning på klimat, cirkulär ekonomi och vårt värdefulla vatten – och hur vi ur ett brett perspektiv kan säkra vårt vatten genom innovativa lösningar. Detta lyfts i inspirerande föreläsningar med inspiration, kunskap och konkreta exempel.

Nedan kan ni läsa om de medverkande och kort om deras programpunkter (obs! Kan komma att förändras).

Konferenserna arrangeras i samarbete mellan länsstyrelserna i Kalmar och Norrbottens län, RUS – Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, Naturvårdsverket och Tillväxtverket.

Tid

Programpunkt

8.30-8.45

Välkomna och inledning

Landshövdning Peter Sandwall och Regionråd Johanna Wyckman

8.45-9.00

Miljömålen nu och framåt

Björn Risinger, Generaldirektör Naturvårdsverket

9.00-9.10

Om regional hållbar utveckling

Lars Wikström, Avdelningschef Regioner på Tillväxtverket

9.10-9.15

Frågor till inledningstalarna

9.15-9.25

Paus

9.25-9.45

Aktuellt från delegationen för cirkulär ekonomi

Åsa Domeij, ordförande i delegationen för cirkulär ekonomi

9.45-10.00

Tre steg till mer cirkulära företag och kommuner

Antje Schreyer är projektledare för Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar

10.00-10.15

Ett kretslopp för cirkulärt vatten

Regine Ullman, projektledare Kalmar Vatten

10.15-10.25

Frågor till föreläsarna

10.25-10.35

Paus

10.35-10.55

Vatten - mer info kommer

Catherine Legrands, Professor i marinekologi vid Linnéuniversitet

10.55-11.35

Havet som resurs

11.35-11.45

Frågor till föreläsarna

11.45-12.00

Avslutning

Landshövding Peter Sandwall, Regionråd Johanna Wyckman, Björn Risinger och Lars Wikström


Välkomna!

Landshövding Peter Sandwall (t vänster) och Regionråd Johanna Wyckman hälsar välkomna.


Lena Sommestad
Lena Sommestad

Inledning

Björn Risinger, Generaldirektör för Naturvårdsverket (t vänster) och Lars Wikström, Avdelningschef Regioner på Tillväxtverket inleder


Lena Sommestad
Lena Sommestad

Moderator

Mattias Goldmann är Hållbarhetschef på Sweco och är en välkänd inspiratör inom hållbarhet som 2016 utnämndes till Mäktigast i Hållbarhetssverige.

 

Lena Sommestad

Aktuellt från Delegationen för cirkulär ekonomi

Åsa Domeij är hållbarhetschef på Axfood och har tidigare arbetat som politiker, agronom och riksdagsledamot. Hon är ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi som regeringen tillsatte 2018. Delegationens syfte är att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Weine berättar om arbetet som pågår nationellt, delegationens ställningstagande och blickar även utåt i världen.

 

Cecilia Schelin Seidegård

Tre steg till mer cirkulära företag och kommuner

Antje Schreyer är projektledare för Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar. Deras idé är enkel – om våra företag och kommuner utvecklas hållbart och cirkulärt, utvecklas våra regioner till förmån för alla som verkar och bor här. Både nu och i framtiden.

Cecilia Schelin Seidegård

Cirkulärt vatten - mer info om programpunkt kommer

Regine Ullman på Kalmar vatten är projektledare för det nya Kalmarsundsverket som är ett av de största projekten i Kalmars historia. Målet är att vara bäst i Sverige när det kommer till renande av avloppsvatten och att den ska sätta Kalmar på kartan som en vattenstad även med forskning inom vattenrening.


Catarina Rolfsdotter-Jansson

Vattnets biologi - mer info om programpunkt kommer

Catherine Legrands är Professor i marinekologi vid Linnéuniversitet. Hennes forskning fokuserar på växtplanktonekologi i framtids klimat med vikt på rollen av interaktioner mellan marina mikrober. Hon arbetar nära andra akademiska områden och förespråkar den "övergripande bilden" och samspelet mellan vetenskap och människor.


Catarina Rolfsdotter-Jansson

Havet som resurs

Susanna Minnhagen är samordnare i Kalmarsundskommissionen vars uppdrag är att genomföra konkreta insatser för att förbättra miljön i Kalmarsund. Hon har varit drivande i projektet som gått ut på att musselodlingar ska motverka övergödning.


Cecilia Schelin Seidegård

Matilda Hagert är Offshore Project Developer på RWE Renewables Sweden och arbetar med utveckling av havsbaserade vindkraftparker i Norden och hur olika intressen kan samverka för en mer effektiv och miljövänlig energiförsörjning. RWE Renewables är en av världens största utvecklare och ägare av förnyelsebar energiproduktion.


VAR: Digitalt

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt