21 jan 2021 klocka 09.00 - 12.00

Webbföreläsning säkra och trygga livsmiljöer - BoTryggt2030

Byggnation av höghus. Text på bilden Bo Tryggt 2030.

Frågan om säkra och trygga livsmiljöer är mycket aktuell. I nationella medier rapporteras om skjutningar, utsatta områden och ökad otrygghet. Länsstyrelsen Kalmar län bjuder i samverkan med Stiftelsen Tryggare Sverige in till en föreläsning på temat säkra och trygga livsmiljöer. Stiftelsen Tryggare Sverige kommer att föreläsa om sin de-facto standard BoTryggt2030 för att svara på frågan om hur säkra och trygga livsmiljöer kan planeras och skapas genom utformningen av den fysiska miljön?

Vid nyproduktion eller ombyggnation av exempelvis bostadsområden, bostäder, skolor, offentliga rum eller kollektivtrafikmiljöer görs sedan länge medvetna och genomtänkta val när det gäller tillgänglighet, brandsäkerhet och miljöfrågor. Motsvarande strukturerat arbete saknas ofta när det rör frågor om säkerhet och trygghet.

Tillsammans med fastighetsägare, branschorganisationer, företag och kommuner har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram en de-facto standard för arbetet med att skapa säkra och trygga livsmiljöer.

De-facto standarden BoTryggt2030 handlar om att samla och sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i nyproduktion och ombyggnation genom det fysiska rummets utformning.

Med utgångspunkt i handboken för BoTryggt2030 kommer Dr. Cornelis Uittenbogaard, Stadsplanerare och forskare på Stiftelsen Tryggare Sverige, att föreläsa om arbetet med säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsplanering. Han kommer att inleda med att tala om FNs globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) med fokus på trygghetsskapande åtgärder och bebyggelseplanering (mål 11). Sedan går han igenom de teoretiska principerna i BoTryggt2030 och de checklistorna som ingår i standarden samt hur dessa checklistor kan komma till användning i praktiken.

Målgruppen för föreläsningen är politiker, stadsplanerare, arkitekter, bostadsföretag, byggherrar och andra i länet som på olika sätt arbetar med fysisk utformning och gestaltning där brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor ska beaktas.

Program

09.00 Introduktion

09.10 Säkerhet och trygghet i planeringsprocessen: från de globala målen till plan- och bygglagen

09.30 BoTryggt2030: en ny standard för säker och trygg stadsplanering

10.00 Paus

10.15 Att jobba med BoTrygg2030 i praktiken: en ny handbok inklusive checklistor

10.40 Platssamverkan och placemaking som verktyg i säkerhets och trygghetsarbetet

11.00 Paus

11.15 Konkretisering och exemplifiering: genomgång av praktiskt exempel

11.45 Avslutande diskussion

12.00 Slut

Mer om BoTryggt2030

Den som önskar kan läsa mer om BoTryggt2030 enligt länk nedan.

BoTryggt2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VAR: Digitalt via Skype. Länk skickas några dagar innan föreläsningen ges.

KOSTNAD: Kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt