11 feb 2021 klocka 09.00 - 13.00

Matnästet - ett innovationsprogram inom förädling av livsmedel

Funderar du på att utveckla en ny produkt eller vidareutveckla en befintlig produkt? Sök till den andra omgången av Matnästet som startar i januari 2021.

Syftet med programmet är att små & medelstora företag i länet ska få hjälp att öka sin lönsamhet genom att få ut nya och innovativa produkter på marknaden. Det kan vara nya livsmedel, nya maträtter eller nya användningsområden. Innovationsprogrammet syftar till att hjälpa dig mejsla fram det som är unikt och säljbart på marknaden. Du ska parallellt med programmet arbeta med utvecklingen av din produkt.

Målgrupp

Innovationsprogrammet vänder sig till små och medelstora företag i Kalmar län som vill utveckla förädlade livsmedelsprodukter.

Du kan ha:

  • en befintlig produkt som behöver vidareutvecklas eller
  • en idé om en förädlad produkt som du vill utveckla

Företagen kan finnas inom mat och livsmedelsproduktion eller vilt och som antingen har nya livs-medelsprodukter eller idéer om förädlade produkter med hållbara och innovativa inslag som de vill ta till marknaden.

Varför ska ditt företag delta?

  • Du får ny kunskap och verktyg för att ta din produkt till marknaden.
  • Du jobbar löpande med din egen produkt och förfinar den.
  • Du får arbeta med olika aspekter kring hur du kan göra insteg på marknaden och produkten mer framgångsrik, innovativ och lönsam.
  • Du får individuell rådgivning och möjligheter att ställa dina frågor till olika experter.
  • Du får kontaktytor och nätverk med andra företag och experter.
  • Under innovationsprogrammet möter du experter med kunskap och erfarenhet av såväl innovationer som affärsutveckling och matföretagande.

Krav/förväntningar på deltagarna

Om du blir uttagen att delta i innovationsprogrammet så är kravet att du arbetar löpande med din produkt under programmets gång.

Praktiska fakta

Datum/tid: 6 halvdagar under januari - maj 2021

Kostnad: 1 900 kr per deltagande företag

Anmälan: sker senast 1 februari 2021 till annacarin.palsson@lanstyrelsen.se

Plats: Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1, Kalmar eller annan plats enl program

Programmet kommer att coronaanpassas genom att vi är i rymliga lokaler vid fysiska träffar samt att vissa föreläsningar genomförs online. Mer information om det inför starten av programmet.

Program Matnästet

Innovationsprogrammet startar i januari 2021 och pågår till och med maj. Varje del är ca en halvdag.

1. Introduktion och affärsplan

Affärscoachning baserad på Canvasmodellen. Du får vägledning i ditt utvecklingsarbete och tillfälle att se nya utvecklingsmöjligheter. Mejsla fram det unika i din produkt. Vem är din kund? Varför skall kunden välja just din produkt? Var finns din marknad? Vilka kanaler kan du sälja produkten igenom?

2. I varukorgen istället för papperskorgen

Mathantering, svinn och hållbarhet. Hur kan ditt företag hjälpa till att minska matsvinnet?

Trender inom livsmedelsområdet, ta del av en spaning in i framtiden.

3. Livsmedelssäkerhet och kvalitet

Information och uppdatering om lagar och regler vad gäller livsmedel och om livsmedelssäkerhet.

Märkning av livsmedel & marknadsföring med hälsopåståenden – bakgrund till lagstiftningen, grundläggande krav och regler samt tolkning av dessa regler.

4. Workshop produktutveckling

Smak, sensorik, värderingar. Välrenommerade kockar testar din produkt, ger dig feedback och inspiration.

Individuell speedcoaching av experter inom livsmedel och uppföljning av arbetet med affärsplanen från del 1.

5. Kommunikation – nå ut med din produkt

Hur kommunicerar du bäst med kunderna och hur säljer du din produkt via digitala kanaler?

6. Avslutning

Examensdags! Presentera din färdiga produkt och få feedback av en professionell panel med representanter för handel, finansiering, grossist med flera.

Aktiviteten genomförs som en del av Kalmar läns livsmedelsstrategi.

VAR: Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1, Kalmar eller annan anvisad plas

KOSTNAD: 1 900 kr per deltagande företag

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt