24 nov 2020 klocka 11.00 - 12.00

Föreläsning av RFSL om våld i nära hbtqi-relationer - Tillfälle 1

Händer som håller i prideflaggor

Välkommen att lyssna till den digitala föreläsningen ” Våld i nära hbtqi-relationer”. Föreläsningen hålls av RFSL.

Föreläsningen beskriver våld i nära relationer ur ett hbtqi-perspektiv och dess förekomst, och fokuserar på vikten av bemötande och rätt frågor från yrkesverksamma för att upptäcka utsatthet. Kina Sjöström arbetar på RFSL Stödmottagning med våldsutsatta hbtqi-personer.

Föreläsningen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom samtliga verksamheter som möter våldsutsatthet.

Observera att föreläsningen ges vid två tillfällen. Den ges också den 26 november klockan 15.00 till 16.00. Anmälan sker i separat kalenderhändelse.

Anmälan föreläsning 26 november

Länsstyrelsen Kalmar arrangerar flertalet websända föreläsningen inom ramen för Mäns våld mot kvinnor under En vecka fri från våld. Samtliga föreläsningar är kostnadsfria men kräver anmälan.

Det är ett begränsat antal platser till webbsändningen! På grund av tekniska förutsättningar har vi bara möjlighet att visa sändningen för ett begränsat antal deltagare. Det är därför väldigt viktigt att du inte sprider länken till personer som inte anmält sig till sändningen. Annars finns det risk att någon som anmält sig inte får tillgång till sändningen.

VAR: Skype - Länk skickas i god tid innan föreläsningen

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt